1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Mühendislerin oluşturduğu iş ortaklığında faaliyet alanı aranması gerekli midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İşbu suret Malatya 2.Noterliğinden verilme 06.01.2015 tarih ve 87 yevmiye numaralı suretin aynı olduğu tasdik olunur” şerhi taşıyan imza beyannamesi geçerli sayılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Apostil tasdik şerhi iş deneyimi düzenleyen kişinin ünvanına yönelik olarak mı yoksa belgenin doğruluğunu tasdik eden bir husus mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İmza sirkülerinde “ibraz edilenin aynıdır” anlamına gelecek bir şerh bulunması isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhalede elenen firmaların şikayet haklarını kullanmaması, hatalı elenme nedeni olarak görülmeye ve hatalı elemeden dolayı kamu zararına hükmedilmesine engel midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Engelli personel için Hazine Tarafından karşılanacak primlerin fiyat teklifinden düşürülerek verilen teklif geçerli bir teklif olarak kabul edilmelidir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif dosyalarında sunulan imza beyannamesinde "suretin aynı olduğu" şeklinde yer alan şerhin mevzuat hükümlerine uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Güvenlik görevlilerinin iki ayda bir denetim ve gözetim kontrolü için tedarik edilecek taşıt aracı %4’lik sözleşme ve genel giderler içersinde değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teknik şartnamede talep edilen telefon ve hattı ile telefonların tüm bakım ve faturalarının yüklenici tarafından karşılanacağı şartının bedeli sözleşme ve genel giderler içersinde değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale komisyonunun takdir hakkını kullanıp, sunulan iş deneyim belgesini benzer iş kapsamında değerlendirmemesi ve istekliyi ihale dışı bırakması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanmasından sonra farkına varılan hatalara istinaden, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin yeniden belirlenip belirlenemeyeceği;

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teknik şartnamede yer alan düzenlemeden dolayı firma ihale dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku