1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif kapsamında usb flash bellek içerisinde 370 sayfa Türkçe katalog sunulması mevzuata uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Vekaletnamenin arka sayfasında şirketi temsile yetkili kişiye ait imza sirküleri teklif vermeye engel midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Terör Örgütleri İle İlgili İhale Süreçlerinde Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif dosyasında fiyat analizlerinin verilmesi hukuki zorunluluk mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale tarihi itibarıyla trafikten men edilmiş bir araçla ihaleye katılan firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Vekil tayin edilen Murat Alkan'ın söz konusu vekaletname kapsamında müştereken teklif (iş ortaklığı adına teklif) yetkisine açıkça yer verilmesi gerekli midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  En avantajlı ikinci fiyat teklinin belirlenmesi zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Eşit fiyat tekliflerinin olduğu Bir İhalede En İyi İkinci Fiyat Teklifinin Belirtilmemesi Mevzuata Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  TS EN standardı ile EN standardı arasında bir farklılık bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhalede ikinci en iyi fiyat teklifinin belirlenmesi zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Aracın teknik şartnamesinde belirlenen niteliklere sahip olup olmadığı olmadığı ruhsattan anlaşılmadığı gerekçesiyle ilgili firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Yeterlilik Krtiterleri Sadece İdari Şartnamede Mi Düzenlenebilir? Teknik Şartnameye Atıf Yapılarak Düzenlenemez Mi? Veya Birlikte değerlendirilemezler mi?

  Devamını Oku