1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Ceza

  Sözleşmede aksine düzenleme yoksa, eserin itirazsız kabulüyle ceza isteme hakkı düşer.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Ceza

  Sözleşmenin feshi halinde ifaya ekli cezai şart talep edilemez.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Ceza

  Doğrudan temin ile alima iliskin akdedilen sozlesmede bulunan gecikme cezasi hükmü uygulanmak zorunda mıdır?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Ceza

  İfaya ekli cezanın feshedilen sözleşmelerde istenebilmesi için bu yönde düzenleme yapılmış olması zorunludur, aksi halde feshedilen sözleşmelerde ifaya ekli ceza olamaz.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Ceza

  Fahiş cezanın hakim tarafından tenkıs edilmesi, indirilmesi gerekir, hakim tarafından bu durum re'sen gözetilmelidir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Ceza

  Ceza bedeli veya oranı çok yüksekse, bu oran butlandır, yok hükmündedir ve iptal edilmesi gerekir. Etik yönden toplumu rahatsız eden cezalar kabul edilemez.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Ceza

  Feshedilen sözleşmelerde ifaya ekli cezai şart talep edilemez; ancak, ceza talep edilebilir. İhtar süresi beklenilmek şartıyla, ihtar süresi kadar ceza talep edilebilir. Feshedilen sözleşmelerde ceza ihtar süresi ile sınırlıdır.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Ceza

  İhale ve mal teslim işlemlerinin gecikmesi hizmetin aksamasına, gecikmesine ve dolayısıyla kamunun bundan zarar görmesine neden olur. Bu yüzden bu tür sözleşmelerdeki ceza koşulu nitelendirilirken, idarelerin açıklanan özelliği gözden uzak tutulmamalıdır. İhtar süresi beklenilmişse ceza talebi mümkündür.

  Devamını Oku
 9. Yüksek Fen Kurulu
  Ceza

  Geçici kabul eksiklikleri için verilen sürenin sonunda devam eden eksiklikler için kesilecek ceza oranının takdiri idareye aittir. Bu sürenin sonunda idare yüklenici adına işleri yaptırmaya yetkili olup, gecikilen süre kadar da ceza kesmesi gerekir.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Ceza

  Teknik personellerin sadece kendi uzmanlık alanlarını ilgilendiren işlerin yapımı sırasında iş başında bulunmaları yeterlidir.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Ceza

  İhale dokümanına aykırılığın tespit edilemediği, işin yerine getirildiği, iş kaybının olmadığı, araç modül düşüklüğünün idarece görülemediği hallerde ceza kesilmesine gerek yoktur.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Ceza

  Ceza kesilmesi için idarenin zarara uğramasına gerek yoktur.

  Devamını Oku