1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Ceza

  Teknik şartnamede eğitmenlerin en az lise mezunu olacağı belirtilmesine ve eğitmenlerden bir tanesinin lise mezunu olmamasına rağmen çalıştırılması halinde, ceza kesintisi yapılması gerekir mi? İhale dokümanında ceza kesintisine yönelik olarak düzenleme yapılmamışsa, ihale dokümanına aykırı kişi çalıştırılması ceza kesintisine neden olabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Ceza

  Hizmet alım ihalesi teknik şartnamesinde; “Aşçı, aşçıbaşıları, yardımcıları ve teknik personeller; ilgili meslek kurumlarından ustalık belgesine veya diplomaya sahip olacaktır. Ayrıca aşçı ve aşçıbaşı yardımcılarının beş yıllık iş deneyimi olacaktır. İstihdam edilen gıda mühendisi veya diyetisyenin diplomasının noter tasdikli örneği idareye sözleşme aşamasında teslim edilecektir.” İfadeleri varken ve yüklenici tarafından iş tam yapılmasına karşın, aşçıların beş yıllık iş deneyimi olduğuna yönelik belge sunulmamışsa, bu firma hakkında ceza kesintisi yapılabilir mi? Ceza kesintisi için nelere dikkat edilmelidir?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Ceza

  Araçların model düşüklüğüne yönelik idarece bir tespit yapılmamışsa, ceza düzenlemeleri arasında model düşüklüğüne yönelik bir düzenleme yoksa, ihale konusu işte yerine getirilmişse, teknik şartnamede yazılı olan araçların yaş şartına aykırı davranışı olan yükleniciye ceza kesilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Ceza

  İdarenin bilgisi ve izni dahilinde, kurslarda görev yapan usta öğreticilerin, öğretmenlerin ders vermemesi halinde, ders verilmeyen bu günler için ödeme yapılmaması ceza kesintisi yapılmasına engel midir? İdarenin bilgisi cezayı ortadan kaldırır mı?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Ceza

  Hizmet alım ihalesi bünyesinde çalışan personellerin, teknik şartnamede aranan niteliklere ve aranılan belgelere sahip olmaması halinde ceza kesilebilir mi? Ustalık belgesi yerine işyeri açma veya mezuniyet belgeleri kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Ceza

  İşin tekrar eden kısımlarının yapılmaması halinde ceza kesileceğine yönelik düzenleme bulunan bir hizmet alımında, işin bir kısmını oluşturan tavan temizliğinin yapılmaması halinde, işin bir kısmının yapılmaması halinde ceza kesintisi yapılması mümkün müdür? Yapılan düzenlemeden işin yapılmamış olması gerektiği mi anlaşılmalıdır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Ceza

  Yüklenicinin edimini ifa etmediğine yönelik olarak herhangi bir tutanak tutulmaması halinde ceza kesilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Ceza

  İhale dokümanında düzenleme olmasına rağmen, hizmet alım ihaleleri bünyesinde çalışan personellere kişi başına maddi ve manevi tazminatları içeren mali sorumluluk poliçesi yaptırılmaması ceza kesilmesini gerektirir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Ceza

  İdarenin onayı ile teslim edilmeyen araçlardan dolayı, eksik araç getirildiği için ceza kesintisi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Ceza

  İşçi ücretlerinin bir kısmının ödenmemesi halinde kesilecek ceza tutarı, ödenmeyen kısım üzerinden mi, yoksa toplam sözleşme bedeli üzerinden mi hesap edilir? İhale dokümanında toplam sözleşme bedeli üzerinden hesap edileceği yazmasına karşın, kısmi ceza uygulanması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Ceza

  Eksik personel çalıştırılması idarenin bilgisi ve iradesi çerçevesinde yapılmış ve hakedişten eksik güne yönelik kesinti yapılmışsa, bu halde yükleniciden eksik personel için ceza kesintisi yapılmasına gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Ceza

  Asıl iş devam ederken, bu işle ilgili müşavirlik hizmetinin erken bitmesinin talep edilmesi ve asıl iş bitmediği halde müşavirlik hizmetinin bitmemesinden kaynaklı ceza kesilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku