1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Ceza

  İhale dokümanında düzenleme olmasına rağmen, hizmet alım ihaleleri bünyesinde çalışan personellere kişi başına maddi ve manevi tazminatları içeren mali sorumluluk poliçesi yaptırılmaması ceza kesilmesini gerektirir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Ceza

  İdarenin onayı ile teslim edilmeyen araçlardan dolayı, eksik araç getirildiği için ceza kesintisi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Ceza

  İşçi ücretlerinin bir kısmının ödenmemesi halinde kesilecek ceza tutarı, ödenmeyen kısım üzerinden mi, yoksa toplam sözleşme bedeli üzerinden mi hesap edilir? İhale dokümanında toplam sözleşme bedeli üzerinden hesap edileceği yazmasına karşın, kısmi ceza uygulanması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Ceza

  Eksik personel çalıştırılması idarenin bilgisi ve iradesi çerçevesinde yapılmış ve hakedişten eksik güne yönelik kesinti yapılmışsa, bu halde yükleniciden eksik personel için ceza kesintisi yapılmasına gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Ceza

  Asıl iş devam ederken, bu işle ilgili müşavirlik hizmetinin erken bitmesinin talep edilmesi ve asıl iş bitmediği halde müşavirlik hizmetinin bitmemesinden kaynaklı ceza kesilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Ceza

  Sözleşmede yazılı olmayan bir cezanın ihale dokümanı olmayan bir belgeye atıfla uygulanması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Ceza

  İdarenin çalışan bay bayan sayısında değişikliğe gitme hakkı bulunmakta mıdır? Bu şekilde yapılan değişiklikler ihale tarihi rekabet şartlarını ortadan kaldırır mı ve yüklenici hakkında ceza uygulanması gerekir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  Cezaların oransal olarak değil parasal tutar olarak belirlenmesi mevzua aykırı olduğu, ayrıca bu cezaların kaç kez tekrarlandığında veya toplamda ne kadar ceza olduğunda uygulanacağı ve bu cezaların sonucu olarak firmaya nasıl bir müeyyidenin söz konusu olacağının belirlenmemesi teklif vermeyi güçleştiren bir hukuka aykırılık mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  Aksamanın önemine göre 100,00 YTL ile 1.000,00 YTL arasında para cezası uygulanır düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  Cezaların oransal olarak değilde meblağ olarak belirlenmesi hukuka aykırılık teşkil eder mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  Sözleşme tasarısında kesilecek ceza miktarlarını yönelik oran ve rakamsal olmak üzere her iki ceza düzenlemesini birlikte yapması mevzuata uygun değildir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  İdarenin sözleşme tasarısında kesilecek ceza miktarlarına yönelik oran ve rakamsal olmak üzere her iki ceza düzenlemesini birlikte yapması mevzuata uygun değildir.

  Devamını Oku