1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Ceza

  Sözleşmede yazılı olmayan bir cezanın ihale dokümanı olmayan bir belgeye atıfla uygulanması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Ceza

  İdarenin çalışan bay bayan sayısında değişikliğe gitme hakkı bulunmakta mıdır? Bu şekilde yapılan değişiklikler ihale tarihi rekabet şartlarını ortadan kaldırır mı ve yüklenici hakkında ceza uygulanması gerekir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  Cezaların oransal olarak değil parasal tutar olarak belirlenmesi mevzua aykırı olduğu, ayrıca bu cezaların kaç kez tekrarlandığında veya toplamda ne kadar ceza olduğunda uygulanacağı ve bu cezaların sonucu olarak firmaya nasıl bir müeyyidenin söz konusu olacağının belirlenmemesi teklif vermeyi güçleştiren bir hukuka aykırılık mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  Aksamanın önemine göre 100,00 YTL ile 1.000,00 YTL arasında para cezası uygulanır düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  Cezaların oransal olarak değilde meblağ olarak belirlenmesi hukuka aykırılık teşkil eder mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  Sözleşme tasarısında kesilecek ceza miktarlarını yönelik oran ve rakamsal olmak üzere her iki ceza düzenlemesini birlikte yapması mevzuata uygun değildir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  İdarenin sözleşme tasarısında kesilecek ceza miktarlarına yönelik oran ve rakamsal olmak üzere her iki ceza düzenlemesini birlikte yapması mevzuata uygun değildir.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Ceza

  Fidanların kuruduğuna yönelik belgelerin olmadığı hallerde, yeniden gönderildiğine yönelik beyanlar esas alınamayacağından, ilgili satış belgeleri de desteklediğinden, yüklenicinin geç teslim ettiği ve bundan dolayı ceza kesilmesi gerektiği.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Ceza

  Sözleşme tasarısının 16. maddesinde Hizmet Alımlarına Ait Tip İdari Şartname’nin 26 nolu dipnotunda belirtilen aykırılıklara ve bu aykırılıkların ard arda veya aralıklı kaç defa gerçekleşmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenlemenin yer almaması ihaleye etkisi nasıl olacaktır?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Ceza

  İşçi ücretlerinin zamanında yatırılmamış olması ceza kesintisine gerekçe olamaz. İş Kanunu hükümlerine bakılır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  Cezanın oran olarak değil parasal tutar olarak öngörülmüş olması teklif vermeye engel teşkil etmez.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Ceza

  Cezai şart şirketin ekonomik mahfına neden olabilecek derecede ağır ise tamamen kaldırılabileceği gibi tenkis yoluna da gidilebileceği Yargıtay uygulamalarıyla kabul edilmektedir.

  Devamını Oku