1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Ceza

  Teknik şartnamede çalışmayan araçlar için belirtilmiş cezai yaptirim sözleşmede hüküm olmamasi doğrultusunda uygulanmak zorundamıdır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Ceza

  İhale konusu işte istenilen araçların getirilmemesi, işin eksiksiz tamamlanması, öngörülen araçların maksimum sayıda olması, işin durumuna göre idarece gerekli araç sayısı belirlemelerinin yapılması sebepleriyle cezayı gerektirmemektedir. Bundan dolayı ceza kesilmesine gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Ceza

  Yapım işlerinde, kabul komisyonunun tespit ettiği eksikliklerin belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmemesi halinde geçecek her gün için giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde gecikme cezası olarak yazılı olan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanması gerekirken, sözleşmede yazılı ceza oranına göre sonuca gidilmesi hukuki değildir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Ceza

  Sözleşmede kararlaştırılan ceza ifaya ekli ceza niteliğinde olup, eser ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin teslim alındığından arsa sahipleri olan davalılar-karşı davacıların ceza-i şart isteme hakları da düşmüştür.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  Cezalar oran yerine parasal tutar olarak belirlenebilir, oran olarak belirlenmeyen cezalardan dolayı ihalenin iptal edilmesine gerek yoktur, tutar olarak belirlenen cezaların 4735 sayılı Kanun hükümlerine aykırılığı yoktur.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  Hizmet alımlarında, cezanın kaç kez tekrarı halinde sözleşmenin feshedileceğine yönelik düzenleme yapılmaması ihale iptal sebebidir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  Cezaların oran olarak değil de parasal tutar olarak belirlenebilmesi, tutarların tahmini sözleşme bedeline oranlandığında dipnotta belirlenen ölçütü geçmemesine bağlıdır.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Ceza

  İfaya ekli ceza, sözleşme ayakta olduğu müddetçe talep edilebilir. Olumlu zarar kapsamında bulunan ifaya ekli ceza -sözleşmede ayrık bir düzenleme yoksa- sözleşme varlığını sürdürdüğü sürece talep edilebilir. Ayrıca, bu haktan açıkça feragat edilmemiş olması veya ifanın ihtirazi kayıt bildirilerek kabul edilmiş olması da gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Ceza

  Hakim fahiş cezayı indirmekle mükelleftir, taraflar tacir dahi olsa, tacirin ekonomik durumunun bozulup bozulmayacağı dikkate alınarak indirim yapılmalıdır.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Ceza

  Yıllık izinli olunan günlerde işçilerin tam çalışmış gibi kabul edilmelerinin mümkün olmadığından bahisle tek işçi çalıştırılan birimlerde temizlik eksikliğine ilişkin ceza kesilmesi istenebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Ceza

  Puantajda bir ay içinde tam çalışmış olarak gösterilse bile bordroda eksik çalıştığı anlaşılan işçi için ceza kesilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Ceza

  Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı işine ilişkin İdari Şartnamedeki İşçilerin yıllık izin, mazeret izni ve rapor kullandıklarında yerlerine mutlaka işçi verilecektir hükmü karşısında puantaj cetvellerinde yerlerine işçi verilmeyen günler için ceza kesintisi yapılması gerektiği

  Devamını Oku