1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Adi ortaklığın tüzel kişiliği olmadığından taraf ehliyeti bulunmamaktadır. Bu sebeple takibin veya davanın bütün ortaklara açılması zorunludur.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişim olarak gerçekleştirilen işlerden elde edilen faturaların parasal tutarı ortaklığı oluşturan ortakların payları oranında ayrıştırılabilecektir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Konsorsiyumlar tarafından gerçekleştirilen işlerde, bir ortak işin tamamı üzerinden iş deneyim belgesi alamaz.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İhale teklif dosyası kapsamında sunulan teklif mektubu ve konsorsiyum beyannamelerinin konsorsiyumun her bir ortağı tarafından ayrı ayrı imzalanması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ayrı uzmanlık gerektiren bir işin bir kısmını uzmanlığına istinaden üstlenen bir konsorsiyum üyesine işin tamamı yaptırılması hukuka aykırıdır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İsteklilerin kendi firmasına ait gelir tabloları ile daha önceki iş ortaklıklarına ait gelir tablolarını hissesi oranında birleştirmek suretiyle yeterlilik kriteri olarak sunması hukuka aykırıdır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesine işin adı sehven eksik yazılmış olmasına rağmen, beyannamenin üzerinde ihale kayıt numarasının bulunması ve şikayete konu işe ilişkin zarf içerisinde her iki ortak tarafından imzalanarak idareye sunulması sebebiyle bu ihaleye ilişkin olduğunun rahatlıkla anlaşıldığı, söz konusu sehvi eksikliğin beyannameyi geçersiz kılmayacağı ve teklifin bu sebeple geçersiz sayılamayacağı hk.

  Devamını Oku