1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklıklarında hakedişin düzenlendiği tarihi takip eden en fazla kaç gün içerisinde iş ortaklığı adına fatura düzenlenmesi gerekir?

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığının, belirli bir sürede bitecek bir iş için kurulması ve bir işverene karşı birden fazla işin taahhüt edilmesi halinde, her iş için ayrı bir iş ortaklığının kurulması mı gerekir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Birim fiyat teklif mektubunda, ortak girişimin ortağı olan şirketin vergi numarasının yazılı olmaması isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektiren bir hukuka aykırılık mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişimin ortakları pilot ve özel ortağının adresleri aynı olabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişimin ortakları pilot ve özel ortağının hissedarları aynı olabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişimin ortakları pilot ve özel ortağının şirket müdürleri aynı olabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Konsorsiyum ortakları tarafından işin uzmanlık gerektiren kısımlarına göre teklif verilirken uzmanlık gerektiren kısımların bölünerek teklifin oluşturulması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Teklif mektubunun konsorsiyumun her bir ortağı tarafından ayrı ayrı imzalanması gerekli midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Konsorsiyum beyannamelerinin konsorsiyumun her bir ortağı tarafından ayrı ayrı imzalanması gerekli midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı olmadığı halde iş ortaklığı beyannamesini doldurarak teklif mektubunda sunmuş bulunan istekli hakkında nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Bir gerçek kişinin iş ortaklığının pilot ve özel ortak şirketinin ikisinde de ortaklığının bulunması ihaleye teklif vermeye engel bir husus mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde pilot ortağın imzasının olmasına rağmen özel ortağın imzasının olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınacak mıdır?

  Devamını Oku