1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişimin ortakları pilot ve özel ortağının hissedarları aynı olabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişimin ortakları pilot ve özel ortağının şirket müdürleri aynı olabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Konsorsiyum ortakları tarafından işin uzmanlık gerektiren kısımlarına göre teklif verilirken uzmanlık gerektiren kısımların bölünerek teklifin oluşturulması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Teklif mektubunun konsorsiyumun her bir ortağı tarafından ayrı ayrı imzalanması gerekli midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Konsorsiyum beyannamelerinin konsorsiyumun her bir ortağı tarafından ayrı ayrı imzalanması gerekli midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı olmadığı halde iş ortaklığı beyannamesini doldurarak teklif mektubunda sunmuş bulunan istekli hakkında nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Bir gerçek kişinin iş ortaklığının pilot ve özel ortak şirketinin ikisinde de ortaklığının bulunması ihaleye teklif vermeye engel bir husus mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde pilot ortağın imzasının olmasına rağmen özel ortağın imzasının olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınacak mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde pilot ortağın belirlenmesi yeterli midir? Özel ortağın belirtilmesine gerek yok mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığındaki özel ortağın ihale yasaklısı olması durumunda pilot ortağın ihale işlem dosyasındaki diğer şartları taşıması halinde teklifi kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişim olarak ihaleye katılan firmanın söz konusu ihale için kullandığı referansın başka bir firmaya kullandırılmayacağına dair Ticaret Odası veya Mali Müşavir’den belge almış olması gerekli midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İsteklinin başka bir ihalede özel ortak olarak gerçekleştirdiği bir işe ilişkin SGK borcu olması durumunda geçici teminatı gelir olarak kaydedilir mi?

  Devamını Oku