1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde pilot ortağın belirlenmesi yeterli midir? Özel ortağın belirtilmesine gerek yok mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığındaki özel ortağın ihale yasaklısı olması durumunda pilot ortağın ihale işlem dosyasındaki diğer şartları taşıması halinde teklifi kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişim olarak ihaleye katılan firmanın söz konusu ihale için kullandığı referansın başka bir firmaya kullandırılmayacağına dair Ticaret Odası veya Mali Müşavir’den belge almış olması gerekli midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İsteklinin başka bir ihalede özel ortak olarak gerçekleştirdiği bir işe ilişkin SGK borcu olması durumunda geçici teminatı gelir olarak kaydedilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İsteklinin başka bir ihalede özel ortak olarak gerçekleştirdiği bir işe ilişkin SGK borcu olması durumunda yapılacak işlemler nelerdir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İsteklinin başka bir ihalede özel ortak olarak gerçekleştirdiği bir işe ilişkin SGK borcu ihale dışı bırakılmaya sebebiyet verir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde eşit hisseye sahip (%50-50) ortaklardan birinin pilot ortak olarak belirlenmiş olması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık durum belgesi her ihalede sunulması gereken bir belge midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde pilot ortağın kaşe ve imzası özel ortağın ise sadece kaşesi olması durumunda ihale komisyonu nasıl bir karar almalıdır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde pilot ve özel ortağın kaşe ve imzalarının bulunması gerekli midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde özel ortağın imzasının bulunması gerekli midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Noter onaylı ortaklık sözleşmesinin teklif zarfında olmaması hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku