1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İsteklinin başka bir ihalede özel ortak olarak gerçekleştirdiği bir işe ilişkin SGK borcu olması durumunda yapılacak işlemler nelerdir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İsteklinin başka bir ihalede özel ortak olarak gerçekleştirdiği bir işe ilişkin SGK borcu ihale dışı bırakılmaya sebebiyet verir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde eşit hisseye sahip (%50-50) ortaklardan birinin pilot ortak olarak belirlenmiş olması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık durum belgesi her ihalede sunulması gereken bir belge midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde pilot ortağın kaşe ve imzası özel ortağın ise sadece kaşesi olması durumunda ihale komisyonu nasıl bir karar almalıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde pilot ve özel ortağın kaşe ve imzalarının bulunması gerekli midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde özel ortağın imzasının bulunması gerekli midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Noter onaylı ortaklık sözleşmesinin teklif zarfında olmaması hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Noter onaylı ortaklık sözleşmesinin ne zaman verilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İdari şartnamede iş deneyim belgelerinin sunulmasına ilişkin düzenlemede ortak girişim olarak teklif verecek isteklilerin hangi esaslara bağlı olarak belge sunacağının belirtilmemesi mevzuata aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde pilot ve özel ortağın hisse oranlarının gösterilmesi zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Birden fazla gerçek kişinin ortak girişim olmaksızın adi şirket çatısı altında ihaleye teklif verebilmesi hukuken mümkün müdür?

  Devamını Oku