1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Aşırı düşük açıklamalarında iş ortaklarığının tüm ortaklarının imza atması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinin pilot ortak tarafından kaşelenmesi yeterli midir? İmza Atmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklıklarında Özel Ortağın TC Kimlik numarasının Teklif Dosyasında Bulunmaması Sonucu Yasaklama Teyidinin Yapılamadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması İşlemi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş deneyim belgesi olarak ortak olmayanların belgesinin sunulması durumunda iş ortaklık duruma ilişkin belgenin sunulması gerekli midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişime ait sosyal güvenlik borçları isteklinin yeni ihalede kesinleşmiş borcu olduğuna dair değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklilerin iş ortaklığı yaptıklarına dair iş ortaklığı beyannamesinde pilot ve özel ortağın belirtilmesi gerekli midir?

  Devamını Oku
 7. Görüşler
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Adi ortaklığın son bulması halinde emtia ve demirbaşın nasıl faturalandırılacağı, ortaklığa ait belgelerin akıbeti ve devralınan hisseler için ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

  Devamını Oku
 8. Görüşler
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  ... iş ortaklığında her bir sermaye şirketi ortağın ayrı beyan verip veremeyeceği, iş ortaklığı mükellefliğini talep etmeyen sermaye şirketlerinin ortak fatura bastırmak zorunda olup olmadığı, iş ortaklığının pilot ortağının, işin tamamı için tek başına fatura kesip kesemeyeceği hususunda görüş

  Devamını Oku
 9. Görüşler
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklıklarında hakedişin düzenlendiği tarihi takip eden en fazla kaç gün içerisinde iş ortaklığı adına fatura düzenlenmesi gerekir?

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığının, belirli bir sürede bitecek bir iş için kurulması ve bir işverene karşı birden fazla işin taahhüt edilmesi halinde, her iş için ayrı bir iş ortaklığının kurulması mı gerekir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Birim fiyat teklif mektubunda, ortak girişimin ortağı olan şirketin vergi numarasının yazılı olmaması isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektiren bir hukuka aykırılık mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişimin ortakları pilot ve özel ortağının adresleri aynı olabilir mi?

  Devamını Oku