1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığına İlişkin Şikayet Başvuru Yapılmasına Yönelik Özel Bir Yetki Verilmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık Durum Belgesinde Yer Verilen Şirket İsimleri Ve Ortaklık Paylarının Hatalı Yazılması İhaleden Değerlendirme Dışı Bırakılmasını Gerektirmekte Midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Konsorsiyumlarda tekliflerin uzmanlık alanlarına göre verilmemesi elenme nedeni midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık Durum Belgesindeki İsimlerin Yanlış Yazılması Hangi Durumlarda Kabul Edilebilir Bir Hatadır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık durum belgesinin sunulduğu, başkasının iş deneyim belgesinin kullanıldığı hallerde, standart formda yer alan en az 1 yıldır % 51 hisseye sahip ifadelerine yer verilmemiş olması elenme sebebi midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Şirketin Yüzde 100’üne Sahip Kişinin Diploması İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılması Durumunda Ortaklık İş Durum Belgesinin Sunulmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık Durum Belgesi Hangi Durumlarda Sunulması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığı Beyannamesinde Adres Bulunmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık Durum Belgesinde Belirtilen İfadeler Ticaret Sicil Gazete'sinden Farklı İse Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığı Sözleşmesinde SMM ve YMM onayı olmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık durum belgesinde “ … yukarıda ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca ” kısmında şirketin ticaret unvanının pilot ortak olarak yazılması işlemi doğru bir işlem midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığı Tarafından Konsolide Edilmiş Gelir Tablosu İhalede Toplam Ciroyu Tevsik Eden Belge Olarak Kabul Edilebilir Mi?

  Devamını Oku