1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişimlerin Türk Ticaret Kanunu’ndaki karşılığındaki şirket türü olarak hangisine girmektedir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Pilot ortağın bir tek gerçek kişi ya da tüzel kişi olması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Pilot ortak iki gerçek kişinin oluşturduğu adi ortaklık olabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişimin iştigal konularının ihalenin konusunun aynı olması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklıklarında gerçekleştirilen işlere ait iş hacmi miktarı işlere ait gelir tablosundaki cironun iş ortaklığı ortaklarının hisse oranı dikkate alınmak suretiyle mi hesaplanmaktadır?  

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığınca İş Hacmini Gösteren Belgeler Ek Olarak Sunulan Konsolide Gelir Tablosuna Ek Faturalarında Sunulmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Yüklenicisi ortak girişim olup pilot ortağın da tüzel kişi olduğu bir işte, tüzel kişilik tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan iş deneyim belgesi sahibi ortağın, sözleşmenin yürütümü sırasında ölümü durumunda nasıl hareket edileceği hakkında.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde işin adının hatalı yazılmış olması esasa etkili bir aykırılık değildir.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Özel sektörde ortak girişimler tarafından gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Konsorsiyum ortaklarının iş ortaklığı olarak kabul edilemeyeceğinden, elektromanyetik işlerini taahhüt etmeyen ortakların anılan kalemlere ilişkin de deneyim kazanacaklarının kabulü anlamına geleceği ve bu durumun deneyim belgelerinin fiilen yapılan iş karşılığında verilmesine ilişkin kurala aykırılık teşkil eder.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığında pilot ortağın hissesi %50 olabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde pilot ortak belirtilmemiş olmasına rağmen diğer belgelerden pilot ortak anlaşılabiliyorsa teklif kabul edilebilir.

  Devamını Oku