1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Noter onaylı ortaklık sözleşmesinin ne zaman verilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İdari şartnamede iş deneyim belgelerinin sunulmasına ilişkin düzenlemede ortak girişim olarak teklif verecek isteklilerin hangi esaslara bağlı olarak belge sunacağının belirtilmemesi mevzuata aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde pilot ve özel ortağın hisse oranlarının gösterilmesi zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Birden fazla gerçek kişinin ortak girişim olmaksızın adi şirket çatısı altında ihaleye teklif verebilmesi hukuken mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişimlerin Türk Ticaret Kanunu’ndaki karşılığındaki şirket türü olarak hangisine girmektedir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Pilot ortağın bir tek gerçek kişi ya da tüzel kişi olması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Pilot ortak iki gerçek kişinin oluşturduğu adi ortaklık olabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişimin iştigal konularının ihalenin konusunun aynı olması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklıklarında gerçekleştirilen işlere ait iş hacmi miktarı işlere ait gelir tablosundaki cironun iş ortaklığı ortaklarının hisse oranı dikkate alınmak suretiyle mi hesaplanmaktadır?  

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığınca İş Hacmini Gösteren Belgeler Ek Olarak Sunulan Konsolide Gelir Tablosuna Ek Faturalarında Sunulmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Yüklenicisi ortak girişim olup pilot ortağın da tüzel kişi olduğu bir işte, tüzel kişilik tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan iş deneyim belgesi sahibi ortağın, sözleşmenin yürütümü sırasında ölümü durumunda nasıl hareket edileceği hakkında.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde işin adının hatalı yazılmış olması esasa etkili bir aykırılık değildir.

  Devamını Oku