1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  “ibraz edilenin aynıdır” veya benzer ifadelere sahip belgeler geçerli değildir.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İsteklinin belgesinin noterdeki önceki örneklerinden yola çıkarak noter tarafından aslının aynı olduğu şerhi ile onaylanması durumunda ihale komisyonu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Mali müşavirler tarafından düzenlenen belgelerde kaşe yer alması zorunlu değildir.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş deneyim belgeleri bir noter senedi olmayıp, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi kapsamındaki idari belgeler arasında yer almakta olup apostil tasdik şerhi taşımayan iş deneyim belgeleri hukuka uygun düzenlenmemiş sayılacaktır. Diğer kararlardan farklı olup yaklaşım değişmiştir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Yabancı ülkede düzenlenen iş deneyim belgesinde apostil tasdik şerhi yerine noter onayı yeterlidir.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş deneyim belge içeriği gerekçesiyle Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine tabi olup, iş deneyim belgesinde yer alan Azerbaycan idarelerinin yetkililerinin, imzasının ve mührünün doğruluğuna ilişkin apostil tasdik şerhi düşülmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş deneyim belge içeriği gerekçesiyle Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine tabi olup, iş deneyim belgesinde yer alan Azerbaycan idarelerinin yetkililerinin, imzasının ve mührünün doğruluğuna ilişkin apostil tasdik şerhi düşülmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılıp noter tarafından onaylanan belgelerde “aslı gibidir” veya bu anlama gelecek bir ibarenin yerine belgede Noter tarafından “iş bu suret aslına uygundur” ibaresine yer verilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İhale dosyasında sunulan belgelerde, belgeleri düzenleyen kişilerin sıfatlarına ve imzalarına yönelik apostil tasdik şerhi düşülmemesi şerhin noterin sıfatına ve imzasına ilişkin verilmesi isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına sebebiyet verecek bir durum değildir.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İran’ın yetkili makamları tarafından düzenlenmiş, verilmiş veya onaylanmış ve resmi mühür taşıyan belgeler veya bunların onaylı örneklerinin apostil tasdiği taşımasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İsteklilerinin iade ve iptal edilen belgeleri ihalede kullanmamaları, mevzuata uygun düzenlenmiş ve ihale tarihinde geçerliliği olan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekmekte olup iptal edilmiş olunan iş deneyim belgesi (yenisindeki tutarla aynı olsa dahi) ile ihaleye başvuran isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Ekap çıktısı iş deneyim belgeleri ihalelerde kabul edilmelidir.

  Devamını Oku