1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Yapım işin ihalesine yönelik projeleri çizen müellifin ihaleyi kazanan firmada %1’lik hissesi olması ve çalışanı olmaması sebepleriyle, ihalenin danışmanlık işini yapan firmanın ihaleye katılamayacağı kuralına binaen ihaleden değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Bölge müdürlüğünden emekli olan personelin kendi bölge müdürlüğünde çalıştığı birimden farklı bir birimce gerçekleştirilen ihaleye katılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Bölge müdürlüğünden emekli olan personelin başka bir bölgenin gerçekleştirdiği ihaleye katılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Yapım işin ihalesine yönelik projeleri çizen müellifin ihaleyi kazanan firmada %1’lik hissesi olması ve çalışanı olmaması sebepleriyle, ihalenin danışmanlık işini yapan firmanın ihaleye katılamayacağı kuralına binaen ihaleden değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale konusu alanda faaliyet göstermeyenler ihaleye katılamazlar.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İnfaz sonucu adli sicil arşiv kaydına alınan terör suçunun ihaleye katılıma etkisi

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Emekli olmadan 2 yıllık süreçte ihaleyi yapan idarenin faaliyet alanı yapıma ve sanat yapılarına dair olmayan Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan kişinin ortağı olduğu şirketin ihaleye katılmasında bir engel bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan “dereceye kadar” ifadesinin maddede zikredilen dereceleri kapsayıp kapsamadığının tespiti.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale komisyonunda görevli kişinin ortağı olduğu şirketin ihaleye teklif vermesi durumunda istekli firmanın geçici teminatı gelir olarak kaydedilerek, değerlendirme dışı bırakılmalı ayrıca hakkında yasaklılık hükmü uygulanması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Bayilik veren ile bayi arasında tacir yardımcısı ilişkisi olmadığı sürece, aynı ihaleye farklı tüzel kişilikler olarak teklif vermelerinde ihale mevzuatına bir aykırılık oluşturmayacaktır.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İflasın ertelenmesine ilişkin esas karar verilinceye kadar alınan ihtiyati tedbir kararının veya iflasın ertelenmesi kararının isteklinin ihale dışı bırakılmasına sebebiyet verip vermeyeceği hakkında görüş.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale konusu işin projesinin doğrudan temin yöntemiyle hazırlayan kişi ihaleye katılması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku