1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İnfaz sonucu adli sicil arşiv kaydına alınan terör suçunun ihaleye katılıma etkisi

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Emekli olmadan 2 yıllık süreçte ihaleyi yapan idarenin faaliyet alanı yapıma ve sanat yapılarına dair olmayan Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan kişinin ortağı olduğu şirketin ihaleye katılmasında bir engel bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan “dereceye kadar” ifadesinin maddede zikredilen dereceleri kapsayıp kapsamadığının tespiti.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale komisyonunda görevli kişinin ortağı olduğu şirketin ihaleye teklif vermesi durumunda istekli firmanın geçici teminatı gelir olarak kaydedilerek, değerlendirme dışı bırakılmalı ayrıca hakkında yasaklılık hükmü uygulanması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Bayilik veren ile bayi arasında tacir yardımcısı ilişkisi olmadığı sürece, aynı ihaleye farklı tüzel kişilikler olarak teklif vermelerinde ihale mevzuatına bir aykırılık oluşturmayacaktır.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İflasın ertelenmesine ilişkin esas karar verilinceye kadar alınan ihtiyati tedbir kararının veya iflasın ertelenmesi kararının isteklinin ihale dışı bırakılmasına sebebiyet verip vermeyeceği hakkında görüş.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale konusu işin projesinin doğrudan temin yöntemiyle hazırlayan kişi ihaleye katılması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhaleye ait projelerin ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının alt yüklenicisi olan başka bir firmaya yaptırılmış olması durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Personel servisi kiralama işinde, idarenin ihale dokümanına aykırı hareketleri dolayısıyla en düşük teklif sahibini 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin f bendine göre ihale dışı bırakmasında ve daha yüksek bedel teklif eden kişiye ihaleyi vermesinde sakınca var mıdır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Bir kamu idaresinin kadrosunda çalışmakta iken başka bir kamu idaresine geçici görevle görevlendirilen personel geçici görevle görevlendirildiği ilgili birimden ayrılmasının üzerinden üç yıl geçmeden hizmetinde bulunduğu kurumun ihalelerine özel ortak olarak dahi katılamaz.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale dokümanı satın almayan veya EKAP’tan indirmeyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İsteklinin ortak olduğu firma tarafından çizilen projelerle çıkılan ihaleye teklif vermesi halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku