1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Bayilik veren ile bayi arasında tacir yardımcısı ilişkisi olmadığı sürece, aynı ihaleye farklı tüzel kişilikler olarak teklif vermelerinde ihale mevzuatına bir aykırılık oluşturmayacaktır.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İflasın ertelenmesine ilişkin esas karar verilinceye kadar alınan ihtiyati tedbir kararının veya iflasın ertelenmesi kararının isteklinin ihale dışı bırakılmasına sebebiyet verip vermeyeceği hakkında görüş.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale konusu işin projesinin doğrudan temin yöntemiyle hazırlayan kişi ihaleye katılması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhaleye ait projelerin ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının alt yüklenicisi olan başka bir firmaya yaptırılmış olması durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Personel servisi kiralama işinde, idarenin ihale dokümanına aykırı hareketleri dolayısıyla en düşük teklif sahibini 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin f bendine göre ihale dışı bırakmasında ve daha yüksek bedel teklif eden kişiye ihaleyi vermesinde sakınca var mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Bir kamu idaresinin kadrosunda çalışmakta iken başka bir kamu idaresine geçici görevle görevlendirilen personel geçici görevle görevlendirildiği ilgili birimden ayrılmasının üzerinden üç yıl geçmeden hizmetinde bulunduğu kurumun ihalelerine özel ortak olarak dahi katılamaz.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale dokümanı satın almayan veya EKAP’tan indirmeyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İsteklinin ortak olduğu firma tarafından çizilen projelerle çıkılan ihaleye teklif vermesi halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Belediye başkanına ait iş deneyim belgesi, başkanın ortak olduğu bir şirket tarafından ihalelerde kullanılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Belediye şirketinin yönetim kurulunda belediye başkanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı varsa, belediye şirketinin belediyenin yaptığı ihalelerde ihale dışı bırakılması ve geçici teminatının da gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Belediye şirketlerinin belediyenin açmış olduğu ihalelere katılmalarına yönelik bir yasaklayıcı hüküm bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Yapım işi ihalesinin doğrudan teminle gerçekleştirilen mekanik projelerinde şirket ortağı olmayan ancak müellif sıfatıyla imzası bulunan şahsın, yüzde bir oranında da olsa ortağı olduğu şirketin ihaleye katılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku