1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Kamu İhale Kanununun 10.maddesinde olmadığına ilişkin taahhütnamede "ihale tarihi itibariyle" ibaresinin olmaması halinde isteklinin ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Kamu İhale Kanunu'nun 10. Maddesinde sayılan durumlarda olmadığına dair taahhütnamede "ihale tarihi itibariyle" ifadesinin yer almaması halinde istekli ihale dışı bırakılmalı

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Bu durumda isteklinin söz konusu prim borçlarıyla ilgili dava açtığı anlaşılmış olup, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca borcun kesinleşmiş prim borcunun bulunduğundan bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Üniversite İsmini Kullanmayan Ancak Mütevelli Heyetinin Büyük Çoğunluğunun Üniversite Personelinin Teşkil Ettiği Vakfın Üniversite İhalelerine Katılamayacağı Hk.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Milletvekillerinin İhalelere Katılamayacağı Hk.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale komisyonu başkanının akrabasının ihaleye katılması halinde sözleşmenin feshi ve teminatın gelir kaydedilmesi gerekir.

  Devamını Oku