1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
  1. Kamu İhale Kurulu
    İhale Dışı Bırakılma Halleri

    Terör örgütleri ile irtibatlı olan firmanın mahkeme kararı ile tescil edilmesi mi gerekmektedir?

    Devamını Oku
  2. Düzenleyici Kik
    İhale Dışı Bırakılma Halleri

    İnfaz sonucu adli sicil arşiv kaydına alınan terör suçunun ihaleye katılıma etkisi

    Devamını Oku
  3. Kamu İhale Kurulu
    İhale Dışı Bırakılma Halleri

    İsteklinin piyasaya olan borçları nedeniyle ihale dışı bırakılması mümkün müdür?

    Devamını Oku
  4. Kamu İhale Kurulu
    İhale Dışı Bırakılma Halleri

    İhaleye katılabilecek durumda olanların ihale tarihinden sonra durumlarında bir değişiklik olması durumunda geçici teminatları gelir olarak kaydedilecek midir?

    Devamını Oku
  5. Düzenleyici Kik
    İhale Dışı Bırakılma Halleri

    Haklarında kamu davası açılanların ortağı olduğu şirketlerin ihalelere katılması

    Devamını Oku
  6. Düzenleyici Kik
    İhale Dışı Bırakılma Halleri

    Vakıf ve vakıf şirketlerinin ihaleye katılıp katılmamasında, ihale dışı bırakılmasında nelere dikkat edilmesi gerektiğine yönelik örnek olay incelemesi

    Devamını Oku
  7. Düzenleyici Kik
    İhale Dışı Bırakılma Halleri

    Haklarında kamu davası açılanların ihaleye katılmış olmaları halinde haklarında yapılacak işlemler ve bu kişilerin imzaladıkları kamu ihale sözleşmelerinin akıbeti hakkında görüş talebinde bulunan idarelere verilecek cevaba esas olmak üzere Kurum görüşünün oluşturulması

    Devamını Oku
  8. Düzenleyici Kik
    İhale Dışı Bırakılma Halleri

    Milletvekilinin Kamu İhalelerine Katılıp Katılamayacağı

    Devamını Oku
  9. Düzenleyici Kik
    İhale Dışı Bırakılma Halleri

    Vakıfların ihale dışı bırakılıp bırakılmaması ile ilgili incelemelerin ne şekilde yapılacağı, nelere dikkat edileceği hk.

    Devamını Oku
  10. Düzenleyici Kik
    İhale Dışı Bırakılma Halleri

    Kamu kurum ve kuruluşlarının 4734 sayılı Kanun kapsamında bir idarenin ihalesine katılmasının mümkün olup olamayacağı, katılım halinde hangi belgelerin aranması gerektiği hakkında görüş.

    Devamını Oku
  11. Düzenleyici Kik
    İhale Dışı Bırakılma Halleri

    Vakıf ve derneklerin idare ihalelerine katılamaması nasıl ele alınmakta ve kapsamı nasıl belirlenmektedir?

    Devamını Oku
  12. Düzenleyici Kik
    İhale Dışı Bırakılma Halleri

    Çevre koruma vakıfları ihale kanunu kapsamında mıdır? Hangi idarelerin ihalelerine vakıflar katılamaz?

    Devamını Oku