1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Personel servisi kiralama işinde, idarenin ihale dokümanına aykırı hareketleri dolayısıyla en düşük teklif sahibini 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin f bendine göre ihale dışı bırakmasında ve daha yüksek bedel teklif eden kişiye ihaleyi vermesinde sakınca var mıdır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Belediye şirketinin yönetim kurulunda belediye başkanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı varsa, belediye şirketinin belediyenin yaptığı ihalelerde ihale dışı bırakılması ve geçici teminatının da gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Kamu İhale Kanununun 10.maddesinde olmadığına ilişkin taahhütnamede "ihale tarihi itibariyle" ibaresinin olmaması halinde isteklinin ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Kamu İhale Kanunu'nun 10. Maddesinde sayılan durumlarda olmadığına dair taahhütnamede "ihale tarihi itibariyle" ifadesinin yer almaması halinde istekli ihale dışı bırakılmalı

  Devamını Oku