1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  2003/DK.D-212 sayılı K.İ.K. kararına karşı açılan dava sonucunda ilgili mercilerce verilen kararın uygulanması hakkında, vakıf ve derneklerin idare ve ihalelere katılımla ilgili bağlarının ortaya konulması ve ilgili Danıştay kararı hk.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin (c), (d), (e) ve (f) bentlerine göre, ihaleyi yapan idarelerin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişilerin ve ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanların, aynı zamanda ihaleye katılacak isteklinin yönetim kurullarında görevli olmaları durumunda, bu tüzelkişiliğin söz konusu idarenin yapacağı ihalelere katılıp katılamayacağı konusunda Kurum görüşünün belirlenmesi

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  OHAL kapsamında çıkarılan 668 sayılı KHK uyarınca şirket ortaklarından ikisinin tutuklandığı, şirketin ve ortakların tüm malvarlıklarına ve banka hesaplarına el konulduğu, tutuklama ve el koyma kararları neticesinde ihale sözleşmesini imzalayamadıkları, bunun üzerine geçici teminatlarının gelir kaydedildiği, şirketin içinde bulunduğu durumun İhale Yönetmeliği’nin 39-e maddesi kapsamında Kurumca mücbir sebep olarak tespit edilmesi ve geçici teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin kararın kaldırılması gerektiği iddia HK.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Emekli Olmadan Önce Bölge Müdürlüğünün Yaptığı İhalenin Bağlı Biriminde Görev Yapan İsteklinin %52’sine Sahip Ortağın Şirketi İhalelere Katılabilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale tarihinde yasaklı olduğuna ya da hakkında kamu davası açıldığına dair herhangi bir kayıt bulunmayan istekli değerlendirme dışı bırakılamaz.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün ihalesinde yasak fiil ve davranışı tespit edilen istekliyi ihaleye iştirak ettirmemesi gerekir.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İlk derece mahkemesince kişi hakkında mahkûmiyet hükmü kurulmuş ancak idarece veya mahkemece yasaklama kararı verilmedikçe kişi ihalelere katılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Yapım işin ihalesine yönelik projeleri çizen müellifin ihaleyi kazanan firmada %1’lik hissesi olması ve çalışanı olmaması sebepleriyle, ihalenin danışmanlık işini yapan firmanın ihaleye katılamayacağı kuralına binaen ihaleden değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Bölge müdürlüğünden emekli olan personelin kendi bölge müdürlüğünde çalıştığı birimden farklı bir birimce gerçekleştirilen ihaleye katılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Bölge müdürlüğünden emekli olan personelin başka bir bölgenin gerçekleştirdiği ihaleye katılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Yapım işin ihalesine yönelik projeleri çizen müellifin ihaleyi kazanan firmada %1’lik hissesi olması ve çalışanı olmaması sebepleriyle, ihalenin danışmanlık işini yapan firmanın ihaleye katılamayacağı kuralına binaen ihaleden değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale konusu alanda faaliyet göstermeyenler ihaleye katılamazlar.

  Devamını Oku