1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale tarihinde yasaklı olduğuna ya da hakkında kamu davası açıldığına dair herhangi bir kayıt bulunmayan istekli değerlendirme dışı bırakılamaz.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün ihalesinde yasak fiil ve davranışı tespit edilen istekliyi ihaleye iştirak ettirmemesi gerekir.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İlk derece mahkemesince kişi hakkında mahkûmiyet hükmü kurulmuş ancak idarece veya mahkemece yasaklama kararı verilmedikçe kişi ihalelere katılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Yapım işin ihalesine yönelik projeleri çizen müellifin ihaleyi kazanan firmada %1’lik hissesi olması ve çalışanı olmaması sebepleriyle, ihalenin danışmanlık işini yapan firmanın ihaleye katılamayacağı kuralına binaen ihaleden değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Bölge müdürlüğünden emekli olan personelin kendi bölge müdürlüğünde çalıştığı birimden farklı bir birimce gerçekleştirilen ihaleye katılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Bölge müdürlüğünden emekli olan personelin başka bir bölgenin gerçekleştirdiği ihaleye katılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Yapım işin ihalesine yönelik projeleri çizen müellifin ihaleyi kazanan firmada %1’lik hissesi olması ve çalışanı olmaması sebepleriyle, ihalenin danışmanlık işini yapan firmanın ihaleye katılamayacağı kuralına binaen ihaleden değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale konusu alanda faaliyet göstermeyenler ihaleye katılamazlar.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İnfaz sonucu adli sicil arşiv kaydına alınan terör suçunun ihaleye katılıma etkisi

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Emekli olmadan 2 yıllık süreçte ihaleyi yapan idarenin faaliyet alanı yapıma ve sanat yapılarına dair olmayan Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan kişinin ortağı olduğu şirketin ihaleye katılmasında bir engel bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan “dereceye kadar” ifadesinin maddede zikredilen dereceleri kapsayıp kapsamadığının tespiti.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale komisyonunda görevli kişinin ortağı olduğu şirketin ihaleye teklif vermesi durumunda istekli firmanın geçici teminatı gelir olarak kaydedilerek, değerlendirme dışı bırakılmalı ayrıca hakkında yasaklılık hükmü uygulanması gerekmektedir.

  Devamını Oku