1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale dokümanı satın almayan veya EKAP’tan indirmeyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İsteklinin ortak olduğu firma tarafından çizilen projelerle çıkılan ihaleye teklif vermesi halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Belediye başkanına ait iş deneyim belgesi, başkanın ortak olduğu bir şirket tarafından ihalelerde kullanılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Belediye şirketinin yönetim kurulunda belediye başkanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı varsa, belediye şirketinin belediyenin yaptığı ihalelerde ihale dışı bırakılması ve geçici teminatının da gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Belediye şirketlerinin belediyenin açmış olduğu ihalelere katılmalarına yönelik bir yasaklayıcı hüküm bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Yapım işi ihalesinin doğrudan teminle gerçekleştirilen mekanik projelerinde şirket ortağı olmayan ancak müellif sıfatıyla imzası bulunan şahsın, yüzde bir oranında da olsa ortağı olduğu şirketin ihaleye katılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Davacının Başmüfettişlikte geçen süre zarfında DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nde herhangi bir görev ve çalışması olup olmadığı konusu araştırılmak suretiyle bir karar verilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhale konusu işin danışmanlık hizmetini “doğrudan temin” yöntemi ile gerçekleştiren firma da haksız rekabete yol açılmaması açısından ihaleye katılmamalıdır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  3 ay gibi çok kısa sürede olsa personel emekli olduktan sonra son ayrıldığı birimin ihalelerine katılamaz.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Karayolları Genel Müdürlüğünün Bölge Müdürlüğünden Emekli Olan Personelin %50’sinden fazlasına sahip olduğu şirket Karayolları Genel Müdürlüğünün İhalelerine Girmesi Durumunda Değerlendirme Dışı Bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhaleye katılamayacak ortak/ortaklıklar belirlenirken kamu davasının açıldığı tarih esas alınacak, yani kişilerin haklarında kamu davasının açıldığını öğrenmeleri şartı aranmayacaktır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Yerli istekli durumundaki anonim şirket tüzel kişiliğinin yerli ve yabancı yönetim kurulu üyelerinin 4734 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen "İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen." durumunda olmadığını gösterir Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alacakları belgeleri on günlük sözleşme imzalama süresi içinde sunması gerekmektedir.

  Devamını Oku