1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Hizmet alım ihalelerinde çalışan işçilere ödenen her türlü ödeme ve tazminatların yükleniciye rücu edilmesi halinde, söz konusu ödemenin kimin sorumluluğunda olduğuna yönelik tespitin yapılması gerekmekte, bu sebeple sözleşme düzenlemelerine bakılması gerekmektedir. Düzenleme olmaması halinde asıl işveren ve alt işverenin yarı yarıya sorumlu tutulması gerektiği kabulüyle karar verilmelidir.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İşçinin ödenmiş olan tazminatlarından asıl işveren (idare) ve alt işveren(yüklenici) hangi oranda sorumludur. Bunun tespitinin öncelikle taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine, aynı sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkla ilgili verilmiş mahkeme kararları ve genel hukuk prensipleri dikkate alınarak bir sonuca gidilmelidir. Düzenleme olmaması halinde yarı yarıya sorumluluk kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İdare ile yüklenici işçilik hakları arasından birlikte sorumludur, ancak, bu sorumluluk asıl işveren alt işveren ilişkisi açısından geçerli değildir. İdareler ihale dokümanlarında düzenleme olması halinde, işçilere ödedikleri ücretleri alt işverenlere rücu edebilirler ve bu noktada sözleşme ve teknik şartnamede yer verilen düzenlemelere bakılarak hareket edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilen hizmet alım ihalelerinde asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunduğu dikkate alınmadan, işçilerin çalıştırılmasına yönelik muvazaa bulunduğundan bahisle fark alacaklara hükmedilmesi doğru değildir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilen hizmet alım ihalelerinde asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunduğu dikkate alınmadan, işçilerin çalıştırılmasına yönelik muvazaa bulunduğundan bahisle fark alacaklara hükmedilmesi doğru değildir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Taşıma hizmeti ihalesinde isteklinin kendi malı dışındaki araçları kiralaması alt yüklenici çalıştıracağı anlamına gelmemektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İşin tamamının alt yükleniciye yaptırılmasına izin verilmemekle birlikte idarece aksi ihale dokümanında belirtilmemiş olması kaydıyla işin en fazla % kaçının alt yükleniciye yaptırılabileceği konusunda bir sınır bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İhalenin teklif veren isteklinin üzerinde kalması durumunda sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin idarenin onayına sunulması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmeyen ihalede, alt yüklenici çalıştıracağını beyan eden isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İdarenin ihale dokümanında işin hangi kısımlarının alt yükleniciye yaptırılacağını belirtmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Bir firmanın kendi ortaklık payı olduğu başka bir firmayı alt yüklenici olarak sunması ve idarece uygun görülmesi durumunda bu alt yüklenicinin kullanılması hukuken mümkündür.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt yüklenici çalıştırılması zorunluluğunun bulunmadığı, altyüklenici çalıştırılması veya çalıştırılmamasına ilişkin hususun isteklilerin takdirinde olduğu bir ihalede alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlere ilişkin listenin teklif mektubu kapsamında sunulması gerekmektedir.

  Devamını Oku