1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt Yükleniciye İlişkin İş Deneyim Belgesinin Sunulması İçin Damga Vergisinin Yatırıldığına Dair Belgenin Eklenmesine Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Söz konusu tedariğin üçüncü kişilerden temin edilebilceğine dair düzenleme ihale dokümanındaki “alt yüklenici çalıştırılamaz” hükmü ile birlikte düşünüldüğünde hukuka aykırılık arzetmekte midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işlerin bedellerinin gösterilmesi gerekli midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Aynı işin bir kısmının esas yüklenici, kalan kısmının ise alt yüklenici tarafından yürütülmesi alt yüklenicilik müessesinin düzenleniş amacına ve doğasına uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt yükleniciye neredeyse işin tamamına kadarki bedel için alt yüklenici iş bitirme belgesi verilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Yüklenici firma veya alt yüklenicilerin TAEK Lisansı olması ve bunun teklif zarfı içerisine konulacak belge ile belgelendirilmesinin istenilmesine rağmen, alt yüklenicilere yönelik söz konusu belgenin sunulmamamış olması ihale dışı bırakılmayı gerektirir mi? Alt yüklenicile yaptırılacak işler listesi verilmiş olması, listedeki işlerin yüklenici tarafından yapılmasına engel midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri listenin teklif zarfı içerisinde sunulmaması firmanın ihale dışı bırakılmasına neden olabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İhale dokümanlarında, idari şartnamede, ihale konusu taşıma işlerinin tamamının ya da bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmesi halinde, yüklenici alt yüklenici kullanabilir mi, idareden alt yüklenici onayı alması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt yüklenicilere yaptırmayı düşünülen işlere ilişkin listenin sunulmaması ihale dışı bırakılmayı mı gerektirir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Teklif mektubu eki cetveldeki kalemlerin tamamı alt yüklenicilere yaptırılabilir mi, miktarları daha az olsa da, cetveldeki bütün kalemlerin alt yüklenicilere verilmesinde sakınca bulunmakta mıdır? KİK, kararını mahkeme kararı bozuyor, daha sonra Bölge idare mahkeme kararını bozuyor.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Taşıma hizmeti ihalesinde isteklinin kendi malı dışındaki araçları kiralaması alt yüklenici çalıştıracağı anlamına gelmemektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İşin tamamının alt yükleniciye yaptırılmasına izin verilmemekle birlikte idarece aksi ihale dokümanında belirtilmemiş olması kaydıyla işin en fazla % kaçının alt yükleniciye yaptırılabileceği konusunda bir sınır bulunmamaktadır.

  Devamını Oku