1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt yüklenici çalıştırılmayacağı belirtilen ihalede kanuna aykırı olarak alt yüklenici çalıştırılması sonucunda verilen iş deneyim belgesi başka bir ihalede kullanılamaz.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri yalnızca nevi itibariyle belirtebilecek olup herhangi bir iş kısmına ilişkin belirli bir miktarın esas yüklenici tarafından, geriye kalan kısmının ise alt yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi kamu ihale mevzuatına uygun değildir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Yapım işinin tamamının alt yüklenicileri yaptırılması hukuka aykırıdır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt yüklenici çalıştırılmasının hukuken imkan verilmediği ihalede alt yüklenici kullanmayacağına dair taahhütname vermeyen isteklilerin elenmesi hukuka aykırıdır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İsteklinin arızi durumlarda teknik şartname gereği yapılacak hizmetin aksamaması için kendi işyerini kullanması alt yüklenici kullanacağı anlamına gelmeyecektir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İdarece kabul edilip edilmeyeceği henüz bilinmeyen alt yükleniciler için lisans ve diğer belgeler teklif verme aşamasında istenmemelidir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İmalat için farklı atölye ve tersanelerde alt imalat kalemlerinin üretilmesi, ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırılacağı anlamına gelemez.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt yüklenici çalıştırmayı düşünmedikleri ihalelerde, teklif zarfı içerisinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Asıl işveren de alt işverenle birlikte kıdem tazminatından sorumludur.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İdarenin kendi işçileri de aynı işyerinde çalışmamış ise, anahtar teslimi işlerde, idareler ihale makamı olduğundan, işçilik hakları açısından husumet yöneltilemez.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Belediye asıl işveren olarak kabul edilmelidir ve alt işverenler çalıştırdıkları dönemlerden sorumludurlar. Bu noktada alt işverenlerin kıdem tazminatına yönelik sorumluluğu kendi dönemlerindeki ücretleri üzerinden olup, son ücret üzerinden alt işverenlere rücu edilmesi hatalıdır.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Personel ihalelerinde, sözleşmenin devri, alt işverenin değişmesi anlamına geleceğinden, bu husus işyerinin devri olarak kabul edilmelidir.

  Devamını Oku