1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Görülen işlerin birbirinden farklı olduğu alanlarda asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulamaz. Asıl işveren-alt işveren mi, yoksa iş sahibi müteahhit ilişkisi mi olduğu belli şartların ortaya çıkmasına bağlıdır.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İhaleyi alan yüklenici ile idare arasındaki ilişkinin hangi hallerde asıl işveren ve alt işveren olarak kabul edileceğine ve asıl-alt işveren ilişkisinde ilişkinin muvazaalı veya yasadaki unsurları taşıyıp taşımadığı belli kriterlerle ortaya konulur.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Asıl işverenin alt işverenlerle ilişkisi yasal unsurları taşıyan bir ihale bünyesinde yardımcı iş kapsamında temizlik işinde çalışan bir kişinin husumeti idareye karşı değil, son alt işverene karşı açması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İhaleli işlerde çalışan kişiler üzerinde tasarruf yetkisinin idarelerde olduğu hallerde, ihaleyi alan firmaların işverenlik sıfatı ortadan kalkmaktadır. Haksız olarak iş sözleşmesi feshedilen işçilerin işe iade edilmesi, aksi halde 4 aylık ücreti ve diğer hakları tutarında ödeme yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İşçilerin alınması, çıkarılması, izinleri vb. uygulamaları idare tarafından yapıldığından dolayı, ihale sözleşmesi muvazaadır, idarenin asıl işveren kabul edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Ortakların her birinin taahhüdün yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu, "alt yüklenici" sözleşmesinin ise "asıl sözleşme" den kaynaklanan borcun bir kısmının üçüncü kişiler tarafından yerine getirilmesi amacıyla yapılabileceği, dolayısıyla asıl sözleşmenin borçlusu konumunda olan iş ortaklığı ortağı ile bu borcun bir kısmının yerine getirilmesi amacıyla "alt yüklenici" sözleşmesi kurulamayacağına.

  Devamını Oku