1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Belediye tarafından yapılacak bir işin, hizmet alım firması üzerinden yapılması neticesinde, yüklenici firmanın yaptığını belgelendirmesi halinde, tutar karsız olarak firmaya ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Engelli personellerin 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmasından kaynaklı olarak ödenen eksik primlerin hakedişlerden kesilmemesi kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hizmet alımlarında en geç kaç gün içerisinde fatura düzenleneceği ve aylık yapılan işlerde hizmet tesliminin yapılmış sayılıp sayılmayacağı hk.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Teknik şartnamede yer alan ve ödemelerdeki ölçü hesaplama şekline aykırı olarak (ölçü, hesaplanan değerin % 90’ı olarak alınacak) tamamı üzerinden hesaplama yapılarak ödeme yapılması, teknik şartnamedeki iş kalemi tarifine uyarlı ödeme yapılmaması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Personel ihalesinde, işyeri tesliminden önce çalıştırılan kişilerin ücretleri ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hizmet alım ihaleleri bünyesinde çalışan personellere 30 gün yerine 31 gün üzerinden ödeme yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hizmet alım ihaleleri bünyesinde çalışan kişilerin konaklama ve yemek giderleri temsil ağırlama giderleri kapsamında bütçeden ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hizmet alımlarında; engelli (özürlü) personel prim indiriminin yüklenici hakedişinden kesilmemesi kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Teknik şartnamesinde yüklenici tarafından giyim giderlerinin karşılanacağı ifade edilen bir hizmet alımı ihalesi bünyesinde çalışan kişilerin, giyim giderlerinin doğrudan temin yöntemiyle Belediye bütçesinden karşılanması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  İdari şartnamede yazılı kısa vadeli sigorta prim oranlarından daha düşük oranda prim yatırılması halinde aradaki fark kamu zararı oluşturur mu?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Günlük çalışması gereken personel ve araçlardan çalışmayanların bulunması halinde ceza kesintisi yapılabilir mi? Encümen verdiği ceza tutanağını daha sonra iptal edebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hizmet ihalesinde eksik araç çalıştırılmasına yönelik olarak hangi iddialar ve bu iddialara yönelik ne tür savunmalar yapılabilir, Temyiz Kuruluna sunulacak gerekçeler ne şekilde olabilir?

  Devamını Oku