1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Güvenlik hizmeti işinde hafta tatillerinin hafta içi günlere rast gelmesi normal ve olağan olduğundan bu günlerin eksik çalışma olarak kabul edilemeyeceği,

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Taşeron firma personelinin iş yeri hekimliği ücreti idare tarafından ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  45 saatlik haftalık çalışma süresinin dolmaması halinde, eksik çalışmalar kamu zararıdır.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Çalışılan gün sayısının 30'a bölünmesi suretiyle çalıştırılan kişi sayısını bulmak mümkün değildir ve bu hesaplamayla eksik işçi tespiti ve kamu zararı hesabı yapılamaz.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işlerde çalışan kişinin emekli veya normal olması ödemeyi değiştirmez ve emekli çalıştırılması halinde bu hal kamu zararı değildir.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  İhale dokümanında ayni olacağı ifade edilen, ancak, yaklaşık maliyet hesabında sehven nakdi olarak hesaplanan yol bedelinden dolayı prim kesintisi yapılamaz, yaklaşık maliyetteki hata dikkate alınmadan sonuca gidilmelidir.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Ayni yardımlardan prim alınmamasında sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen tutarlar yemek yiyen memurlardan tahsil edildiğinden ve yeterli ödenek bulunduğundan dolayı ödemlerde sorun yoktur.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Yemek ihaleleri bilet, multinek, ticket şeklinde yapılabilir ve alınacak olan yemek bedeli en az minimum ise ve bütçede ödenek varsa, yemek maliyetinin yarısının alınmasına gerek yoktur.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Araçların teslim edildiğine dair tutanak var, teslim edilmediğine dair yoksa; ilave olarak, araçlar idareye teslim edilmiş ancak idarece kullanılmamışsa bundan dolayı ceza kesintisi olmaz.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Fazla sürelerle çalışmaya yönelik olarak farklı bir düzenleme olmaması halinde, ödemeler saatlik ücretin % 25 artırılması suretiyle yapılır.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma ücretleri toplu iş sözleşmeleri ile daha fazla belirlenebilir.

  Devamını Oku