1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hizmet ihalesindeki kişilerin ihale konusu iş haricinde başka alanlarda çalıştırılması kamu zararı olur mu?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Haftalık çalışma süresi olan 45 saatin altında çalışma yapılması halinde, yükleniciden kesinti yapılabilir mi? Hakediş ödemeleri tam olarak yapılmalı mıdır?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Yüklenici tarafından yapılması gerekli tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyonu hizmetinin belediye tarafından yapılması halinde yükleniciye bu hizmetler için ödeme yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Emekli personel ödemelerinin hakedişten kesilmemesi kamu zararı olarak kabul edilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Sözleşmenin uygulanması aşamasında ücretsiz seyahat hakkından yararlanma kapsamında olan engelli işçilere ilişkin İdari Şartname’de öngörülen yol bedelinin idare tarafından yüklenicinin hakedişinden kesilmesi mümkündür.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi oranının yüklenici tarafından idari şartnamede belirlenenden daha düşük bir oranda ödenmesinin kamu zararı oluşturduğu.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Sözleşmedeki İdare tarafından yükleniciye hakediş ödemesi yapıldıktan sonra, en geç 3 gün içerisinde işçi ücretlerinin işçilerin hesaplarına aktarılacağı hükmündeki sürenin ödemenin yükleniciye ait hesaba yapıldığı tarihten itibaren hesaplanması gerekir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  İlave tediye alacağından sigorta primleri kesilmez. Ancak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yasanın 80/c ve 105. maddeleri uyarınca ücretin eki niteliğindeki bu ödeme, 1.10.2008 tarihinden itibaren sigorta prim kesintisine tabidir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Sigortalılara ödenen “bayram harçlığı” anılan yasa hükmü kapsamında ayni yardım özelliğinde olması nedeniyle, sigortalının (ücret) gelirine dahil değildir ve prime esas kazanca dahil edilmez.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Ayni yardım niteliğindeki yemek paraları prime esas kazancın belirlenmesinde dikkate alınır mı?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  İdarenin ihale dokümanında ayın 30 gün olarak kabul edileceği ifadesine yer vermesi ve günlük fiyatın ay bedelinin 30’a bölünmesi neticesinde bulunacağı düzenlemeleri çerçevesinde, Şubat ayında ay bedelinin 28’e bölünmesi ve buna göre ödeme yapılması hatalıdır.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Çalışmadığı tespit edilen personellerin ücretleri hesaplamalardan ve hakedişlerden düşülürken buna ilişkin KDV’nin de dikkate alınarak işlem yapılması KDV’nin de düşülmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku