1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede tekliflerle sunulması gereken belgelere yönelik gerçekleştirilen düzenlemede eğer verilecek belgeler sözleşme sonrasını işaret etmekte ise tekliflerle birlikte aranılır mı?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede talep edilen ihaleye ilişkin yeterlilik belgeleri itiraz edilmezse ihale nasıl sonuçlandırılacaktır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Marka teklif etmeye yönelik yeterlik kriteri düzenlenmediğinden, ilanda ve idari şartnamede buna yönelik ifadeler olmadığından, belirli bir marka ürün teklif etme koşulu mevzuat gereği mümkün olmadığı gibi, markanın belirtilmemesi nedeniyle istekli değerlendirme dışı da bırakılamaz.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine teknik şartnamede yer verilmemesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede yeterlilik belgesi istenilmesi ve şikayet başvurusu yapılmayıp dokümanın kesinleşmesi durumunda ihalenin teknik şartnamedeki yeterlilik kriterleri çerçevesinde tamamlanması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede yeterlilik kriterinin yer alarak ihalenin bu kriterlere göre sonuçlandırılması ihalenin iptalini gerektiren bir durum değildir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İhaleye katılan firmadan atık tesisi ile imza edilmiş sözleşmenin sunulmasının istenildiği hallerde “firmanızdan çıkabilecek tehlikeli atıklarınız, yakma tesisi ve saha stok kapasitemizin uygun olması durumunda tehlikeli atıkları kontrolü yönetmeliği ve İzaydaş atık kabul kriterleri çerçevesinde kabul edilebilecektir.” şeklinde ifadeler ihtiva eden bir belge sözleşme niteliğinde değildir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  İhale dokümanında yer verilen benzer iş tanımına itiraz edilmemesi durumunda ihale sürecinde sunulan iş deneyim belgesindeki işin benzer iş kapsamında değerlendirilmemesi işlemi rekabeti daraltıcı bir işlem olmayacaktır.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  İhaleye katılım aşamasında ihale uygulama yönetmeliklerinde yer verilmeyen uçakla zirai mücadele işletme sertifikasının idarece istenilmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İdari şartnamede talep edilmeyen ancak teknik şartnamde talep edilen CE belgesini fotokopi olarak sunan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  İdari şartnamede yer verilmediği halde teknik şartnamede yer verilen yeterlilik kriterlerinin ihale dokümanına itiraz edilmediği ve ihale dokümanın kesinleşmesi sebebiyle ihale komisyonunca ihale sürecinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik Şartname ile istenen belgeler yeterlilik kriteri değildir.

  Devamını Oku