1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İdari Şartname incelendiğinde isteklilerin K belgesi sunacağına dair açık bir düzenleme bulunmadığından anılan belgenin ihale teklif dosyasında sunulmaması ihale dokümanına aykırılık teşkil etmez.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik Şartname’nin 3.8 ile 3.9’uncu maddelerinde istenilen belgelerin aynı zamanda İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde de teklifle birlikte sunulması gereken belgeler arasında belirtildiği görüldüğünden söz konusu belgelerin teklif ile birlikte verilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İhaleye ilişkin olmayan ve isteklinin yeterliğini tevsik niteliği taşımayan fazla belge teklif değerlendirmesinde istekli aleyhine kullanılamaz.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Araçların teknik özellikleri ve donanımlarını gösterir bir tablo idari şartnamede yeterlilik kriteri olarak istenilmediğinden, bu belge sunulmadı diye teklif değerlendirme dışı bırakılamaz.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Kamu İhale Kurumuna sadece 4734 sayılı Kanun'un 10. maddesinde sayılan belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulup sunulamayacağını belirleme yetkisi tanınmıştır. Bu madde kapsamında yer almayan belgelerin taahhütname olarak sunulmasına ve bu maddeye girmeyen unsurlardan dolayı taahhütname istenilmesine engel midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede tekliflerle sunulması gereken belgelere yönelik gerçekleştirilen düzenlemede eğer verilecek belgeler sözleşme sonrasını işaret etmekte ise tekliflerle birlikte aranılır mı?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede talep edilen ihaleye ilişkin yeterlilik belgeleri itiraz edilmezse ihale nasıl sonuçlandırılacaktır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Marka teklif etmeye yönelik yeterlik kriteri düzenlenmediğinden, ilanda ve idari şartnamede buna yönelik ifadeler olmadığından, belirli bir marka ürün teklif etme koşulu mevzuat gereği mümkün olmadığı gibi, markanın belirtilmemesi nedeniyle istekli değerlendirme dışı da bırakılamaz.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine teknik şartnamede yer verilmemesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede yeterlilik belgesi istenilmesi ve şikayet başvurusu yapılmayıp dokümanın kesinleşmesi durumunda ihalenin teknik şartnamedeki yeterlilik kriterleri çerçevesinde tamamlanması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede yeterlilik kriterinin yer alarak ihalenin bu kriterlere göre sonuçlandırılması ihalenin iptalini gerektiren bir durum değildir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İhaleye katılan firmadan atık tesisi ile imza edilmiş sözleşmenin sunulmasının istenildiği hallerde “firmanızdan çıkabilecek tehlikeli atıklarınız, yakma tesisi ve saha stok kapasitemizin uygun olması durumunda tehlikeli atıkları kontrolü yönetmeliği ve İzaydaş atık kabul kriterleri çerçevesinde kabul edilebilecektir.” şeklinde ifadeler ihtiva eden bir belge sözleşme niteliğinde değildir.

  Devamını Oku