1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Yeterlilik Kriterleri Alt Yükleniciler Tarafından Karşılanabilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Yemek fabrikası ile anlaşma yapılacağına dair yemek fabrikasına ait belgelerin ihale dosyasına sunulması şartı mevzuata aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Gıda sicil belgesi idari şartname ve teklif ekinde istenilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Yerli Malı Belgesi Yeterlilik Kriteri Olarak Belirlenebilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Yeterlik Kriterleri

  İhale dokümanının şikayet olmadığı için kesinleştiği hallerde, daha sonra denetimlerde yeterlik kriterlerinin hatalı düzenlendiğinden bahisle rekabetin engellendiğinden bahsedilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Bilanço örneklerinin üzerinde SMMM veya YMM kaşesinin yanında TURMOB kaşesinin olmaması esasa etkili bir hukuka aykırılık mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Banka Referans Mektubu Üzerindeki “İşbu belge bilgi mahiyetinde ve müşterimizin talebi üzerine verilmiş olup, Bankamızı hiçbir taahhüt altına sokmamaktadır.” İbaresi belgeyi geçersiz kılar mı?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Yeterlilik kriterlerinin hesaplanmasında yıllara ilişkin oranların ortalaması mı yoksa parasal tutarların ortalaması mı dikkate alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Benzer işe yönelik düzenleme iş deneyim belgeleri dışında örneğin yeterlilik belgesi olarak istenilen akdedilmiş sözleşmeler içinde benzer iş şartı istenebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  2016 ‘da İhalesi gerçekleşmiş bir işte mali yeterliliğin hesaplanmasında 2013 yılına ilişkin mali tabloda değerlendirmeye katılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Kendi Malı Olarak Sunulan ve Yeterlilik Kriterlerine Haiz Taşıt Aracının Trafikten Men Edilmesi Teklif Vermeye Engel Bir Aykırılık Mıdır?

  Devamını Oku