1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İstenilen malları zamanında teslim etmeyen ve idare tarafından ihtar yazısı ile uyarılan yüklenicinin, ihtar tarihinden sonra malları teslim etmesi ve idarenin de ihtiyacının bulunması şartıyla kabulün yapılması halinde teminat gelir kaydedilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde öngörülen % 6 oranının üzerinde kesin teminat veren istekliye, 4735 sayılı Kanun kapsamında yüklenici sıfatıyla fiyat farkı veya iş artışı şeklinde ödeme yapılacak olması halinde, sözleşme imzalanmadan önce idareye verilen kesin teminat tutarının ihale bedelinin % 6 sını aşan kısmının ek kesin teminat olarak kabul edilesinin mümkün olup olmadığı.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat mektuplarının süresi hangi yöntemlerle uzatılır? Yüklenici yeni bir mektup verebilir mi? Banka kesin temin mektubunun süresinin uzatılmasını kabul edebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Geçerlik süresi dolan, dolmaya yakın kesin teminat mektuplarının iadesinin ne şekilde olacağı, SGK borçlarının ne şekilde aranacağı, SGK yazılarının geç gelmesi veya idarece geç gönderilmesi halinde nasıl hareket edileceği hakkında KİK görüşü.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat mektuplarının süresinin geçmiş olması, haklı nedenle sözleşmenin feshi halinde gelir kaydedilmesine engel midir? Dava reddedilmeli midir?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat hukuk literatüründe ne anlama gelir, davacı yüklenici nakde çevrilen kesin teminat mektup bedellerini talep edebilir mi? avans teminat mektuplarının iadesi talep edilebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İhale iptal kararları neticesinde (Mahkeme kararı da olabilir.) kesin teminatların gelir kaydedilmesinin mümkün olup olmayacağı, yükleniciye iade edilmesi gerekip gerekmediği hk.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Teminat veren bankaların sorumluluğu teminat mektubu tutarıyla sınırlı olup, eksik ve kusurlu işlerin bedellerinin tamamından yüklenici ile birlikte sorumlu tutulması doğru değildir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İş sahibi idarenin yükleniciden alacakları kesin teminattan tahsil edilebilir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Yüklenicinin SGK ve vergi borcu olup olmadığının firma tarafından belgelendirilmemesi hallerinde, idarenin söz konusu borçları araştırması ve borçların olmaması halinde kesin teminatı iade etmesi gerekir. Yüklenici nam ve hesabına iş yapılması teminatın gelir kaydedilmesine gerekçe değildir.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilen işlerde teminatın gelir kaydedilmesi halinde güncelleme işlemi yapılmamasında mevzuata aykırılık olmadığı.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Sözleşmenin feshinde tarafların ortak kusurlu olduğu kabul edildiğine göre kesin teminat mektubunun irad kaydedilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku