1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  SGK ilişiksizlik belgesi getirildikten sonra kesin ve ek kesin teminatların tamamı iade edilecek olmakla birlikte, getirilen ilişiksizlik belgesinin hatalı olduğu, yüklenicinin taşerondan kaynaklı (yüklenicinin çalıştırdığı alt yüklenicilerden kaynaklı) SGK borcunun olduğu sonradan anlaşılan hallerde, teminatın tamamı iade edilebilir mi? Taşeronun sosyal güvenlik kurumuna borcundan dolayı yüklenicinin kesin teminatının tamamı iade edilmeyebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Yüklenicinin kesin ve ek kesin teminat tutarları kadar bir meblağın hakedişlerden kesilecek olması halinde, söz konusu kesinti firmanın sonraki ihalesinden alacaklarından kesilebilir mi? Başka bir ihaledeki borcundan dolayı, hakedişten kesinti olabilir mi? İhale sürecinde ve sözleşme imzalanırken yasaklı olan ve henüz mahkeme kararı ile yasaklılığı sona ermeyen (Daha sonra idare mahkemesince yasaklılığı kaldırılmış olsa dahi) firmanın hatalı olarak sözleşme imzalaması halinde teminatları kadar hakedişten kesinti olabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat mektubunun süresinin dolması, nakde çevrilmemesi, ihaleli yapılan iş kapsamında idarenin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde, kesin teminat mektup bedelinden Sosyal güvenlik kurumunun (SGK) prim alacaklarının tahsil imkanını ortadan kaldırdığı belirgin olan idarenin, kesin teminat mektup bedelini ödeme sorumluluğu devam etmekte midir? Kesin teminat mektubu süresinin dolması, SGK karşısında idarelerin sorumluluğunu ortadan kaldırır mı?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminatın iade koşulları nelerdir? Bu koşullar oluşmadan kesin teminatın iadesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat mektubu değeri üzerinden harç ödenerek dava açılması halinde, kesin teminat mektubunun nakde çevrilmemesi talebi, teminat mektubuna müdahalenin önlenmesi mahiyetinde midir? Bu konuya yönelik ihtilafın çözümüne yönelik olarak hangi unsurların dikkate alınması ve incelenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat mektubu iadelerinde hangi araştırmaların yapılması gerekir? Sözleşmenin idarece haksız feshedildiğinin tespiti halinde kesin teminatlar da yüklenicilere iade edilir mi?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Teminat mektuplarının iadesine ve teminat mektubunun geri verilmemesinden kaynaklı zarar talebine yönelik davada, teminat mektubu üzerinden hesaplanacak harcın yatırılmamış olması davanın görülmesine engel midir?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat mektuplarının süresinin geçmiş olması, haklı nedenle sözleşmenin feshi halinde gelir kaydedilmesine engel midir? Dava reddedilmeli midir?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat hukuk literatüründe ne anlama gelir, davacı yüklenici nakde çevrilen kesin teminat mektup bedellerini talep edebilir mi? avans teminat mektuplarının iadesi talep edilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Teminat veren bankaların sorumluluğu teminat mektubu tutarıyla sınırlı olup, eksik ve kusurlu işlerin bedellerinin tamamından yüklenici ile birlikte sorumlu tutulması doğru değildir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İş sahibi idarenin yükleniciden alacakları kesin teminattan tahsil edilebilir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Yüklenicinin SGK ve vergi borcu olup olmadığının firma tarafından belgelendirilmemesi hallerinde, idarenin söz konusu borçları araştırması ve borçların olmaması halinde kesin teminatı iade etmesi gerekir. Yüklenici nam ve hesabına iş yapılması teminatın gelir kaydedilmesine gerekçe değildir.

  Devamını Oku