1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Sözleşmenin feshinde haklı olmayan idarenin kesin teminatı gelir kaydetmesi mümkün değildir, orman arazisi olan bir yerin yükleniciye teslim edildiğine dair kayıt olmayan hallerde idarenin üzerine düşeni yaptığı söylenemez.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Mahkeme kararıyla yükleniciye iadesine karar verilen kesin teminatın gelir kaydedilmemesi nedeniyle kamu görevlilerine sorumluluk yüklenemeyeceğine

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin hesabın çıkarılmamış olması ve işin yargıya intikal etmiş olması teminatın iadesine engel teşkil etmez.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin Teminatın Döviz Cinsi Üzerinden Alınması Halinde Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükmü Çerçevesinde Toptan Eşya Fiyat Endeksine Göre Güncellenmesi Gerektiği Hk.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Teminat ve ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde teminatlara tedbir, haciz, ihtiyati tedbir konulamaz.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat ve ek kesin teminatların tutarı ile kesin teminat ve ek kesin teminatın güncellenen tutarları arasındaki fark tutarın bu hakediş ödemesinden kesilmek suretiyle yükleniciden tahsil edilmediği, dolayısıyla yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Teminatlar hangi iş için verilmişse sadece o iş için haczedilebilir, başka işler için teminat haczedilmez.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kamu ihalelerinde verilen teminatların başka iş için haczedilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Yükleniciler tarafından verilen kesin ve ek kesin teminatlar güncellenerek gelir kaydedilir.

  Devamını Oku