1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde idarelerce KİK işçilik modülünün kullanımı zorunlu olup, modülden elde edilen tutarın altında teklif veren kişilerin Tebliğ gereği değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İhale dokümanında işçilere her ayın ilk iş günü ücretlerinin ödenmesinin zorunlu olduğuna dair bir hüküm konulmuş olması ve bu hükme aykırı hareket edenler hakkında günlük cezai müeyyidelerin yerine getirilmesi mevzuata aykırılık taşımamaktadır.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde çalıştırılacak personelin iş gücünü kaybetmemiş ve sağlıklı bir fiziki yapıya sahip olması gerektiğinin belirtilmesi ile idarece engelli işçi çalıştırılmasının öngörülmemesine ilişkin işin niteliği gereği vardiya sistemi ile yürütüleceği ve engelli personellere idari izin verilmesi halinde işin aksayacağının gerekçe gösterilmesi sonucunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde engelli personel çalıştırılmayabiliecektir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi tek başına ihaleye personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği kazandırmamaktadır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Ramazan ve Kurban Bayramlarında personele verilmesi öngörülen nakdi brüt yardımlarını prime esas kazanca tabi tutulacak ödemeler kapsamında değerlendirmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku