1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Hizmetin gereğine göre farklılaştırma yapılmadan bütün personel için yaş tavanı, boy tabanı gibi hususları istenilmiş olması ihalenin iptalini gerektirmektedir.

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde için Maliye Bakanlığından izin alınması şartı, 4734 sayılı Kanunun 62 (e) maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanacak yardımcı işler listesinin yayım tarihine kadar ertelenmiş olup, bu tarihe kadar Bakanlığa izin yazısı için başvurulmasına gerek olmadığına yönelik görüş.

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Engelli personel sayısının nasıl tespit edileceğine, aynı il sınırlarının nasıl ele alınacağına, ihale bazlı değerlendirme yapılıp yapılmayacağına, toplu hizmet alımlarında engelli personel sayısının kısım bazlı mı tespit edileceğine yönelik görüş.

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Hangi işlerde engelli personelin çalıştırılamayacağına, hangi işlerde zorunlu engelli personel satırı açılmaması gerektiğine yönelik olarak görüş.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Yüklenicinin işte çalıştırmak üzere hizmet akdi yaparak istihdam edeceği personeli seçme hakkını kısıtlayan kural koyulması Kamu İhale Genel Tebliğine açıkça aykırıdır.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İhale konusu işin %70’ten fazlası personel ödemesi olan bir hizmet alım işi olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu işin, götürü bedel teklif alınması suretiyle ihale edilmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Tatil günü ücretinin İş Kanununa aykırı olarak belirlenmesi ihalenin iptalini gerektirmektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  2016 yılının şubat ayının 29 gün olması nedeniyle teklif cetvelinde şubat ayı için ayrı bir sütun açılarak teklif alınmasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Genel tatil ve ulusal bayram günlerinde çalışılması durumunda ücretin ödenmesi yerine serbest zaman kullandırılacağına dair düzenleme mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde işçi sayısı belirlenmesine gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Farklı ünvanlar için belirlenen farklı ücret eğitim seviyesi gözetilmeden belirlenebilir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İhale dokümanında “Yüklenici firma personellerinin işi aksatmaları durumunda, olay yüklenici firmanın yetkilisine bildirilecek, personelin uyarılması ve aksaklığın tekrarlanmaması yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Aksi takdirde yüklenici, idare denetiminde 4857 Sayılı İş kanununa göre aksaklığa sebep olan yüklenici personel hakkında işlem yapacaktır. “ hükmü ihale uygulamaları yönüyle İş Kanunu’na aykırı değildir.

  Devamını Oku