1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İhale konusu işin Fabrika Temizlik işi olduğu dikkate alındığında, personelin yapacağı işin mahiyeti ve niteliği itibariyle özel olarak bir beden kuvveti, sağlık durumu, hızlı hareket edebilme kabiliyeti gibi özellikler dikkate alınmaksızın personelin tümü için Teknik Şartname’de üst yaş sınırı belirlenemez.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet olmayan ihale konusu hizmetin alımında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlere özgü düzenlenen kuralların uygulanması mümkün değildir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Bütün personellerin tatillerde çalışma zorunluluğu yoktur, kimlerin çalışacağı idarelerin takdirindedir. Ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması yapacağı belirtilen her bir çalışan grubunun toplamda kaç gün çalışacağının İdari Şartname’de açıkça belirlendiği, dolayısıyla tekliflerin hazırlanması açısından isteklileri tereddüde düşürecek bir durum yoktur.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İhale konusu işte çalıştırılacak personelin, işlerin yapılmasında idareye teknik destek sağlanması ve yardımcı olunması ile ilgili olarak çalıştırılacağı da dikkate alındığında, ihale konusu işlerin ihale yoluyla temin edilen personel ile yapılmasında mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Giyim giderinin %4 sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde yer alacağı açık olduğundan söz konusu giyim giderine ilişkin olarak bedel öngörülmesi ve açıklama yapılması zorunlu değildir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İşte çalıştırılması gereken engelli personel sayısının asgari (156 x % 3= 4,68) 5 kişi olması gerektiği durumda engelli personel sayısının 4 kişi olarak hesaplanması ihalenin iptalini gerektirir.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İşveren maliyetlerinin her bir sigorta kolu üzerinden ayrı ayrı hesaplanıp, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan tutar üzerinden yapılacağına yönelik düzenleme bulunmadığından, işçilik hesaplama modülünden farklı olarak yapılan hesaplamadan dolayı firmaları eleyemezsiniz. Danıştayca onanmıştır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Engelli personel sayısının tespitinde yarıma kadar olan kısımlar dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında teknik destek elemanı olarak inşaat, elektrik, makine mühendis çalıştırılması mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  50’den fazla personelin çalıştırılacağı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde engelli personel sayısının belirtilerek birim fiyat teklif mektubunda ayrı satır olarak gösterilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İhale dokümanında çalıştırılacak personel için azami 50 yaş sınırının getirilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Teknisyen yardımcısı ve kalorifer yakma personeli temin ihalesinde engelli personel çalıştırılmaması gerekmektedir.

  Devamını Oku