1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İlaçlama giderleri ve mini süpürme aracına ilişkin giderler önemli bir bileşen olarak kabul edilir mi veya % 4 sözleşme giderleri içerisinde değerlendirilir mi?

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Taşeron Firma Personeline Harcırah Ödenip Ödenemeyeceği Hk.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  50’den fazla işçinin çalıştırılacağı ihale dokümanında engelli personel öngörülmemiş ve şikayet edilmemiş ise teklifleri nasıl hazırlanması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İhale Dokümanında Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Personelin Çalıştırılacağı ve Bu Personele ücretinin ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci Maddesinde Belirtilen Hükümler Doğrultusunda Ödeneceği Düzenlenmesi Mevzuata Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İhalede ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalara ilişkin giderlerin İdari Şartname’nin teklif fiyata dâhil giderler kapsamında düzenlenmediği ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmadığı da görüldüğünden, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde ihale konusu iş süresince çalışma yaptırılmayacaktır.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  50’den Fazla Personelin Çalıştırılacağı İhalelerde İhale Dokümanında Yer Verilmese de Engelli Personel Çalıştırılacakmış Gibi Teklif Verilmesi Mevzuata Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Kamu İşyerlerinde İhale Kapsamında Çalışacak Engelli Personel Sayısı Yüzde 4 değil Üzerinden Mi Yoksa Yüzde 3 Üzerinden Mi Hesaplanması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Teknik Şartnamede Portör Muayenesi Belgesi İstenilebilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Çocuk Evlerinde Engelli İşçi Çalıştırılma Zorunluluğu Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İhalede Çalışacak Engelli Personel Sayısı Hesabı Toplam İşçi Sayısı Üzerinden Mi? Yoksa Engelli Personel Hariç Sayı Üzerinden Mi Hesaplanması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İhale konusu işte çalıştırılması gereken engelli işçilere yönelik ihale dokümanında düzenleme yapılmaması 4857 sayılı İş Kanunu’na aykırılık teşkil eder ve ihalenin iptali gerekir.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Hizmet alım ihalesi kapsamında çalıştırılan personele bedeli bütçeden karşılanmak suretiyle öğle yemeği verilmesinin kamu zararı oluşturacağı.

  Devamını Oku