1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alım İhalesinde ISO 9001:2000 serisi kalite sistem belgesi istenilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Hastanelere verilecek yemek hizmeti ihalesinde ihale dokümanında belirtilen gıda malzemeleri cins ve miktarlarının bazılarının Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde belirtilen gramajların üzerinde bulunması ihale hukukuna aykırılık teşkil eder mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Mutfak ve yemekhanede görevlendirilen devlet memurlarından, yemek maliyetinin belirli bir kısmının alınmaması kamu zararı mıdır? Bu kişiler yemeklerden ücretsiz faydalanabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek alım ihalelerinde 2 haftalık örnek düzenlemesine yer verilmemesi ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Memurlara yapılacak yiyecek yardımının yemek verme yerine, para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtasıyla yapılması kamu zararı mıdır? Bu hallerde yemek maliyetinin tamamı mı yoksa yarısı mı kamu zararı olarak kabul edilmelidir?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek bedellerinin yarısının mı, yoksa bütçeyle belirlenen en az bedelin mi memurlardan alınması gerekir?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Devlet memurlarına yemek yardımının para temsili araçlar (ticket, kart, multinet vb.) ile yapılması mümkün müdür? Bu tür ihaleler kamu zararı olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek alım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliğ’nde istenilen 2 haftalık menüden farklı olarak 1 aylık örnek menü sunularak aşırı düşük tekli açıklaması istenilmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalesinde idare tarafından ihale dokümanı kapsamında sadece yemek çeşitlerinin sunum gramajlarına yer verilerek yemek türlerinin içeriğindeki tüm malzemelere ve bu malzemelerin gramajlarına ilişkin hiçbir düzenlemenin yer almaması yemeklerin üretiminde kullanılacak gıda maddelerine ilişkin hiçbir teknik özelliğe yer verilmemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Teknik Şartname’de teklife konu yemek menülerinde yer alan bazı yemek çeşitleri için gramaj tablolarının sunulmamış olması mevzuata aykırıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İhale dokümanında “Özel veya kamuya ait tedavi kurumlarında yapılan yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetlerinin yürütülmesi” olarak tanımlanan benzer iş tanımındaki “tedavi kurumları” ifadesi ihaleye katılımı engelleyici etkisi bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmeti ihalesinde benzer iş tanımının sadece malzemeli yemek işleri biçiminde tanımlanması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku