1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalelerinde kapasite raporu istenebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek alım ihalelerinde çalıştırılacak aşçıya ait aşçılık belgesi istenebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek alım ihalelerinde kullanılacak araçlar için noter taahhütnamesinin olmaması ihalenin iptaline sebebiyet verir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemeklerin soğumaması için 30 adet termobox cihazı bulunduğuna dair belgelerin ya da taahhüt edilerek temin edilecekse kira sözleşmesinin sunulmasının istenmesi hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalesinde kiralanacak işyerinin sahibi ile imzalanmış sözleşmeninde ihalede sunulması gerektiğine dair düzenleme rekabet ilkesine aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalelerinde talep edilen sorumlu yöneticinin başka bir yerinde çalışıyor olması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek İhalelerinin hangisinde yönetici istihdam edilmesi zorunluluk arzetmektedir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İşletme Kayıt Belgesi Gıda Üretim İzni Belgesi Yerine Geçer Mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Para ile temsil edilen ticket vb. araçlar ile ihale yapılmasında ve yapılan ihaleler neticesinde firmalara ödeme yapılmasında sakınca bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmeti ihalesinde yemeklerin taşınması için gerçekleştirilecek giderlerinde aşırı düşük açıklamasında bulunulmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmeti İhalesinde Poğaça, Simit ve Açma için aşırı düşük açıklaması yapılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  İhalelere katılmaktan yasaklanmış şirketin %50’sine sahip müdürün verdiği vekaletname ile bir başka kişinin ihaleye başvurması durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?

  Devamını Oku