1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  “İhaleye katılacak isteklilerin, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçe sınırları içerisinde en az 20(yirmi) üye kuruluşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçesinde en az 10 (on), diğer 8 ilçenin her birinde en az 2 (iki) üye kuruluşa sahip olması ve bunlara ait kesilmiş fatura ve faturalara ilişkin sözleşmelerin asılları, noter tastikli sureti veya Kamu İhale Kanununun belirttiği şekilde evrakların hazırlanıp teklif zarfının içerisinde sunması gerekmektedir.” Şeklinde bir düzenleme ihale iptal sebebi olaca mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmeti ihalesine yönelik olarak şartnamede yer alan il sınırları içersindeki en az 5 adet restauranta hizmet götürüleceğine dair taahhütnameye itiraz edilmeyip dokümanın kesinleşmiş olması durumunda ihalenin durumu ne olacaktır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İhale Dokümanındaki “Yüklenici hiçbir şekilde izinlerin kullandırılması nedeniyle ortaya çıkacak eksik hizmetler için işçilerinin izin kullandığını gerekçe gösteremez. Hangi nedenle olursa olsun hizmetlerde aksama veya eksiklik oluşması durumunda Şartnamede düzenlenmiş “İŞ EKSİKLİĞİ” ne ilişkin yaptırım uygulanacaktır.” İfadesi hukuka aykırılıkteşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmeti alım ihalesinde istekliden 25 adet fatura bu faturalara ait komisyon faturası ile sözleşmelerin asılları veya noter tasdikli suretinin teklif zarfı içerisinde sunulmasının istenilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek Alım İhalesinde “teklif edilen bedelin yarısının idarece ödeneceği, diğer yarısının yemeği yiyen memurdan yüklenici tarafından tahsil edileceği” doğrultusunda düzenleme yapılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Bir yemek ihalesinde en az İli sınırları içerisinde restaurantlarla sözleşme imzalanmış ve bu sözleşmelerin teklif dosyasında sunulmasını istemek hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmeti İhalesinde sözleşme imzalanmadan önce yemek fabrikası ile imzalanmış noter onaylı sözleşmelerin istenilmesi hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Sayıştay temyiz kurulunun bozma kararına göre; para temsili araçlar (ticket, multinet vb.) ile yemek ihalesine çıkılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek yardımı para temsili araçlar (Multinet, ticket vb.) ile yapılabilir mi? Bu şekilde yapılan yardımlarda kamu zararı ortaya çıkar mı? Yemek maliyetinin yarısının mı, yoksa bütçe uygulama talimatlarında belirtilen asgari tutarın mı memurlardan alınması gerekir?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmet ihalelerinde, kullanılan elektrik ve su giderlerinin yüklenici tarafından karşılanması gerekir mi? Karşılanmayan elektrik ve su giderlerinin yükleniciden alınabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Hazır baklava, fanta, yedigün, gravyer peynir, hazır kutu pasta, hazır meyve suyu, hazır yaş pasta, paket bitkisel çaylar, paket reçel, paket süzme bal, pepsi ve coca cola ana çiğ girdi olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Memurlara yemek yardımları para temsili araçlar (multinet, ticket vb.) ile yapılabilir mi? Bu şekilde yapılan ihalelerde memurlardan alınması gerekli minimum tutar ne şekilde belirlenir? Bütçeye konulan ödenek mi, yoksa memurlarca verilmesi gerekli minimum tutar mı baz alınarak ödemeler ve kamu zararı hesaplanmalıdır?

  Devamını Oku