1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İhalede benzer işin "Kamu kurum ve kuruluş veya özel sektör işletmelerinde gerçekleştirilmiş malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet işi" olarak kabul edilmesi rekabet açısından uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Mutfak ve ofislerin kullanımı sırasında ihtiyaç duyulan onarımlar hastane idaresinin haberi olmak kaydıyla (boya, fayans tamiri vb.) firma tarafından yaptırılacak ve hastane bu amaçla herhangi bir ücret ödemeyecektir.” düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemeklerin et ağırlıklı olması, yemek gramajları, yemek verilecek öğrencilerin yaş grubunun yüksek lise öğrencisi olması, personel, nakliye vb. giderler ve yemek maliyetlerin çok yüksek olduğu gerekçesiyle aşırı düşük açıklaması reddedilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalesinde çalışacak personelin Kısa Vadeli Sİgorta Prim Oranlarının Gösterilmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalesinde ulaşım giderlerinin miktarlarının ayni veya nakdi mi olacağının belirtilmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalesinde talep edilen yangın sigortasının kapsam ve limitinin belirtilmemesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmeti ihalesinde resmi tatillerde çalışacak personel sayısının belirtilmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalelerinde “gıda üretim izni belgesi" yerine işletme kayıt belgesi sunulması mevzuata aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmet ihalesinde işletme belgesinin teklif dosyasında sunulmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmeti ihalesinde yemeklerin termoboxlarla taşınmasına dair düzenlemeler ve bu araçlar için bir bedel öngörülmemesi ayrı bir satır açılmaması hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmeti ihalesinde işin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kullanılacak motorlu taşıt sayısının belirtilmemesi teklif vermeyi etkileyecek bir hukuka aykırılık mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalelerinde kullanılacak demirbaşların belirtilmemesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir?

  Devamını Oku