1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Para ile temsil edilen ticket vb. araçlar ile ihale yapılmasında ve yapılan ihaleler neticesinde firmalara ödeme yapılmasında sakınca bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmeti ihalesinde yemeklerin taşınması için gerçekleştirilecek giderlerinde aşırı düşük açıklamasında bulunulmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmeti İhalesinde Poğaça, Simit ve Açma için aşırı düşük açıklaması yapılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  İhalelere katılmaktan yasaklanmış şirketin %50’sine sahip müdürün verdiği vekaletname ile bir başka kişinin ihaleye başvurması durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesinde diyet menüye de yer verilmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Aşırı düşük girdi için açıklamada kullanılmış olan 23,8500 TL/kg’lık fiyatın Adana Ticaret Borsası 2015 Haziran Ayı Bülteni’nde yer alan 23,8503 TL/kg’lık ortalama fiyatın altında olmasından dolayı anılan belge olarak aşırı düşük açıklamasında kullanılamaz.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmeti aliminda işçilik giderleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  “limon” girdisinin yemeğin pişirilmesi için ana çiğ girdi olarak kabulü mümkün olmadığından, yardımcı girdi unsurları için mevzuat gereği açıklama sunulması gerekmemektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı ve birim fiyat teklif cetvelinde öğün miktarları üzerinden teklif verilmesinin istendiği, bir başka ifadeyle iş kalemlerinin personel maliyeti esas alınarak hazırlanmadığı dikkate alındığında, birim fiyat teklif cetvelinde ve ihale dokümanında engelli personele yönelik düzenleme yapılmaması mevzuata aykırı değildir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İşletme kayıt belgelerinin isteklinin kendi mutfağına ilişkin olarak düzenlenmiş olması gerektiğine ilişkin bir şarta yer verilmediğinden, yetkili mercilerce istekli adına düzenlenmiş işletme kayıt belgesinin sunulması yeterlidir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmet alımı ihalesinde personel giderleri için ayrı satır açılması gerekmemektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Günlük kapasite raporunun istenildiği yemek hizmet alım ihalesinde yeterli kapasiteyi karşılamak kaydıyla yıllık kapasite raporu da sunulabilir.

  Devamını Oku