1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesinde diyet menüye de yer verilmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Aşırı düşük girdi için açıklamada kullanılmış olan 23,8500 TL/kg’lık fiyatın Adana Ticaret Borsası 2015 Haziran Ayı Bülteni’nde yer alan 23,8503 TL/kg’lık ortalama fiyatın altında olmasından dolayı anılan belge olarak aşırı düşük açıklamasında kullanılamaz.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmeti aliminda işçilik giderleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  “limon” girdisinin yemeğin pişirilmesi için ana çiğ girdi olarak kabulü mümkün olmadığından, yardımcı girdi unsurları için mevzuat gereği açıklama sunulması gerekmemektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı ve birim fiyat teklif cetvelinde öğün miktarları üzerinden teklif verilmesinin istendiği, bir başka ifadeyle iş kalemlerinin personel maliyeti esas alınarak hazırlanmadığı dikkate alındığında, birim fiyat teklif cetvelinde ve ihale dokümanında engelli personele yönelik düzenleme yapılmaması mevzuata aykırı değildir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İşletme kayıt belgelerinin isteklinin kendi mutfağına ilişkin olarak düzenlenmiş olması gerektiğine ilişkin bir şarta yer verilmediğinden, yetkili mercilerce istekli adına düzenlenmiş işletme kayıt belgesinin sunulması yeterlidir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmet alımı ihalesinde personel giderleri için ayrı satır açılması gerekmemektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Günlük kapasite raporunun istenildiği yemek hizmet alım ihalesinde yeterli kapasiteyi karşılamak kaydıyla yıllık kapasite raporu da sunulabilir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmeti alım ihalesi çerçevesinde gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklinin “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği malzemeli yemek sunum hesap cetvelini (Ek-H.4) açıklama ekinde sunmayarak açıklamada yer verilen fiyat cetvelinde “toplam mamul bedeli” ifadesine yer verilerek söz konusu giderin tevsiki amacıyla proforma fatura ve Ek-O.5 maliyet tespit tutanağı sunması durumunda değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalesinde aşırı düşük teklif sorgulaması için 2 haftalık menünün ayrıntılarıyla konulması gerekmekte olup ihale sürecinde “1 haftalık örnek yemek menüsü konulduğu, söz konusu örnek yemek menüsü kapsamında bulunan “tulumba tatlısının” çiğ girdi cins ve miktarlarının, Teknik Şartname ekinde yer alan gramaj ve malzeme listesinde yer almadığı, açıklanması istenilen “makarna” yemeğinin gramaj listesinde yer alan “peynirli makarna” veya “fırında makarna”dan” hangisi olduğunun açıkça belirtilmemesi mevzuata aykırılık teşkil edecektir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Malzemeli yemek hizmet alım ihalesinde ihale dokümanında çalıştırılacak asgari personel sayısının yer almasına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  “Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz.” ibaresindeki “ana çiğ girdi” ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılması gerekmekte olup 200 ml poşet yoğurt ve ekmeğin idare tarafından hazırlan menüye göre başlı başına bir yemek olduğu gerekçesiyle 3’üncü kişilerden fiyat istenebilecektir.

  Devamını Oku