1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Devlet memurlarına yemek yardımının para temsili araçlar (ticket, kart, multinet vb.) ile yapılması mümkün müdür? Bu tür ihaleler kamu zararı olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek alım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliğ’nde istenilen 2 haftalık menüden farklı olarak 1 aylık örnek menü sunularak aşırı düşük tekli açıklaması istenilmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalesinde idare tarafından ihale dokümanı kapsamında sadece yemek çeşitlerinin sunum gramajlarına yer verilerek yemek türlerinin içeriğindeki tüm malzemelere ve bu malzemelerin gramajlarına ilişkin hiçbir düzenlemenin yer almaması yemeklerin üretiminde kullanılacak gıda maddelerine ilişkin hiçbir teknik özelliğe yer verilmemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Teknik Şartname’de teklife konu yemek menülerinde yer alan bazı yemek çeşitleri için gramaj tablolarının sunulmamış olması mevzuata aykırıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İhale dokümanında “Özel veya kamuya ait tedavi kurumlarında yapılan yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetlerinin yürütülmesi” olarak tanımlanan benzer iş tanımındaki “tedavi kurumları” ifadesi ihaleye katılımı engelleyici etkisi bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmeti ihalesinde benzer iş tanımının sadece malzemeli yemek işleri biçiminde tanımlanması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İhalede benzer işin "Kamu kurum ve kuruluş veya özel sektör işletmelerinde gerçekleştirilmiş malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet işi" olarak kabul edilmesi rekabet açısından uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Mutfak ve ofislerin kullanımı sırasında ihtiyaç duyulan onarımlar hastane idaresinin haberi olmak kaydıyla (boya, fayans tamiri vb.) firma tarafından yaptırılacak ve hastane bu amaçla herhangi bir ücret ödemeyecektir.” düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemeklerin et ağırlıklı olması, yemek gramajları, yemek verilecek öğrencilerin yaş grubunun yüksek lise öğrencisi olması, personel, nakliye vb. giderler ve yemek maliyetlerin çok yüksek olduğu gerekçesiyle aşırı düşük açıklaması reddedilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalesinde çalışacak personelin Kısa Vadeli Sİgorta Prim Oranlarının Gösterilmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalesinde ulaşım giderlerinin miktarlarının ayni veya nakdi mi olacağının belirtilmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalesinde talep edilen yangın sigortasının kapsam ve limitinin belirtilmemesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku