1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalesinin yapılmış olduğu bir ilde bir mutfakla yapmış olduğu sözleşmenin sözleşme aşamasında son bir yıla ait 6 adet yemek numune analiz ve raporu ile birlikte sunulmasının istenilmesinin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu iddia edilmekte

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Gıda gramaj listesinde bazı yemeklerde kemiksiz sığır eti, bazı yemeklerde ise dana eti kemiksiz gramajı verildiği, bu durumun maliyet hesaplanmasında, aşırı düşük teklif sorgulamasında ve işin işleyişinde hukuka aykırılık oluşturacak mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Hastalar ve refakatçiler için 4 kaptan oluşan menü verileceğinin belirtildiği, Yataklı Kurumlar İşletme Yönetmeliği'nin 90'ıncı maddesinde normal yemek kabının 3 kap olması gerektiğinin belirtilmesi birlikte düşünüldüğünde hukuka açıkça aykırılık oluşturacak mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Şartnamede peynir ve eritme peynire ayrı ayrı yer verilmesi hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalesinde aşırı düşük açıklamasında gramajlarına yer verilmeyen yemeklerin yerine başka yemekler kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalesinde ara öğüne ilişkin 2 haftalık örnek menünün verilmemesi aşırı düşük açıklaması esnasında düzeltilebilir bir hukuka aykırılık mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Başka bir firmaya ait işletme belgesi ile kapasite raporunun sunulması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  TSE Belgesinde Standart numarasının belirtilmemesi ihalenin iptal sebebi olacak mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İhale konusu işin ifasında kullanacakları dört aracın tamamını veya bir kısmını kiralayabileceği, kira ise her araç için ayrı ayrı noter tasdikli kira sözleşmelerini teklifleriyle beraber idareye sunmaları gerektiği düzenlemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alım İhalelerinde Fiyat Farkı Öngörülmek Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmeti alım ihalesinde fiyat farkı ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Şarnamede 2 haftalık örnek menünün verilmemesi başlı başına ihale iptal sebebi midir?

  Devamını Oku