1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek İhalesinde İşletme Kayıt Belgesinde Genel Bir İfade Olması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek İhalesinde Sözleşmede Sözleşmeye Aykırılıkların Kaç Defa Olması Durumunda Sözleşmenin Feshedileceğine Yönelik Bir Düzenleme Getirmedilerse Sözleşme Feshedilecek Midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Çayın Gramajları huşunda teknik şartnamede birbiri ile çelişen ifade olması durumunda nasıl karar verilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Hastaların öğle/akşam yemekleri ve kahvaltıları ile diyet yemeklerinin dağıtımı servis hemşiresinin gözetiminde olacaktır. Yatan hasta yemek sayısı ödemesi ise her öğün yenilen (fiili) yemek sayısının servis sorumlu hemşiresi tarafından düzenlenen işlem tutanağına göre yapılacaktır." düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu maddenin belirsizlik yarattığı ve ihaleye teklif vermeyi engellediği, günlük yenecek yemek miktarının idare tarafından belirleneceğinin Teknik Şartname’de öngörüldüğü, belirlenen miktar üzerinden yüklenicinin yemek üreterek servis yapacağı, dolayısıyla idarece ürettirilen yemek miktarı kadar bedelin ödenmesine yönelik iddianın incelenmesi,

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alımında 50’den Fazla Personel Çalışıyor İse Engelli Çalışan Personel İçin Ayrı Bir Satır Açılması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  İhale Dokümanında bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak tekrarı ile belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin 4735 sayılı Kanun’un 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısına ilişkin düzenleme yapılmaması hukuka aykırılık teşkil edecek midir? (Danıştay Kararı da Bulunuyor)

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  İhale Dokümanında Bütün Tazminatların Yüklenici Tarafından Karşılanacağının Anlaşılması Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir? (Danıştay Kararı da Bulunuyor)

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alım İhalesinde “Teslim edilecek yağlar en fazla 10 gün önce üretilmiş olacaktır” şeklinde bir düzenleme hukuka uygunluk teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Teklif fiyatı hazırlanırken kemiksiz parça dana etine göre mi yoksa Yataklı Tedavi Hizmetleri İşletme Yönetmeliği'nde belirtilen kemikli ete göre mi maliyet hesabı yapılacağı hususunda çelişkiye düşürücü bir unsur mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Pastacılık Yağının 10 Gün Öncesinden Alınması Gerektiğine Dair Alınmış Bulunan Karar Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Kendisi adına düzenlenmeyen ve kiralanan tesise ait gıda üretim izin belgesinin veya işletme kayıt belgesinin sunulmasının mevzuata aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  İhale Dokümanında Etli Yemeklerin Hangi Sıklıkla Verileceğine Yönelik Olarak Düzenleme Yapılması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku