1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Pastacılık Yağının 10 Gün Öncesinden Alınması Gerektiğine Dair Alınmış Bulunan Karar Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Kendisi adına düzenlenmeyen ve kiralanan tesise ait gıda üretim izin belgesinin veya işletme kayıt belgesinin sunulmasının mevzuata aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  İhale Dokümanında Etli Yemeklerin Hangi Sıklıkla Verileceğine Yönelik Olarak Düzenleme Yapılması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alım İhalesinde Mikrobiyolojik Analiz Raporu Yeterlilik Kriteri Olarak Kabul Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemeklere ilişkin hangi tahlilin yapılacağının belirtilmemesinin tekliflerin hazırlanmasında belirsizliğe yol açacak mıdır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemeklere dair muayene analiz raporlarının 2017 yılı öncesine ait olmaması yönünde bir sınırlama getirdiği, bu

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  İhaleye Katılabilmek İçin İhalenin Gerçekleştirildiği Yere İlişkin TSE Belgesinin Aranması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Hazır baklava, fanta, yedigün, gravyer peynir, hazır kutu pasta, hazır meyve suyu, hazır yaş pasta, paket bitkisel çaylar, paket reçel, paket süzme bal, pepsi ve coca cola ana çiğ girdi olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alım İhalesinde ISO 9001:2000 serisi kalite sistem belgesi istenilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmeti İhalesinde Poğaça, Simit ve Açma için aşırı düşük açıklaması yapılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  İhalelere katılmaktan yasaklanmış şirketin %50’sine sahip müdürün verdiği vekaletname ile bir başka kişinin ihaleye başvurması durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesinde diyet menüye de yer verilmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku