1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmet alımı ihalesinde personel giderleri için ayrı satır açılması gerekmemektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Günlük kapasite raporunun istenildiği yemek hizmet alım ihalesinde yeterli kapasiteyi karşılamak kaydıyla yıllık kapasite raporu da sunulabilir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmeti alım ihalesi çerçevesinde gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklinin “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği malzemeli yemek sunum hesap cetvelini (Ek-H.4) açıklama ekinde sunmayarak açıklamada yer verilen fiyat cetvelinde “toplam mamul bedeli” ifadesine yer verilerek söz konusu giderin tevsiki amacıyla proforma fatura ve Ek-O.5 maliyet tespit tutanağı sunması durumunda değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek ihalesinde aşırı düşük teklif sorgulaması için 2 haftalık menünün ayrıntılarıyla konulması gerekmekte olup ihale sürecinde “1 haftalık örnek yemek menüsü konulduğu, söz konusu örnek yemek menüsü kapsamında bulunan “tulumba tatlısının” çiğ girdi cins ve miktarlarının, Teknik Şartname ekinde yer alan gramaj ve malzeme listesinde yer almadığı, açıklanması istenilen “makarna” yemeğinin gramaj listesinde yer alan “peynirli makarna” veya “fırında makarna”dan” hangisi olduğunun açıkça belirtilmemesi mevzuata aykırılık teşkil edecektir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Malzemeli yemek hizmet alım ihalesinde ihale dokümanında çalıştırılacak asgari personel sayısının yer almasına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  “Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz.” ibaresindeki “ana çiğ girdi” ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılması gerekmekte olup 200 ml poşet yoğurt ve ekmeğin idare tarafından hazırlan menüye göre başlı başına bir yemek olduğu gerekçesiyle 3’üncü kişilerden fiyat istenebilecektir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Çiğ girdi maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan birim fiyatları tevsiken Ankara Ticaret Borsası tarafından yayımlanan fiyatların sunulması mevzuata aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının (gramaj) belirtilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat teklifi ile açıklanan bulgur, kırmızı mercimek, kuru fasulye, makarna, nohut, pirinç, yumurta, un, yağ gibi girdilerin diğer açıklama yöntemleri ile de kolayca açıklanabilecek girdiler olduğu göz önüne alındığında, isteklinin ana çiğ girdilerinin maliyet tevsiki için doğrudan fiyat teklifi sunması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Gıda üretim izin belgesinin (işletme kayıt belgesinin), İSO EN 9001-2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin ve TS 13075 Hizmet Yeterlilik Belgesinin ihaleye katılan isteklilerin kendilerine ait olarak sunmaları gereken belgeler olduğu, TS 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesinin ise yemek yapımında kullanılacak mutfağa ilişkin olarak sunulması gerekmekte olup mutfağı kiralanan bir başka kişiye ait belge olarak şartnamelerde yasaklanmadığı müddetçe sunulabilir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden ekonomik açıdan en avantajlı istekli üzerine bırakılacağı belirtilen ihalede ihale dokümanı kapsamında örnek yemek menüsüne yer verilmemiş olması teklif verilmesini engelleyen bir husus olmamaktadır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İhale dokümanı kapsamında yüklenici tarafından verilecek söz konusu eğitimlerin mesai saatleri dışında gerçekleştirileceğine ilişkin bir düzenlemenin yer almaması durumunda mesai içinde yapılacağı anlaşılması gerekmektedir.

  Devamını Oku