1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Çiğ girdi maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan birim fiyatları tevsiken Ankara Ticaret Borsası tarafından yayımlanan fiyatların sunulması mevzuata aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının (gramaj) belirtilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat teklifi ile açıklanan bulgur, kırmızı mercimek, kuru fasulye, makarna, nohut, pirinç, yumurta, un, yağ gibi girdilerin diğer açıklama yöntemleri ile de kolayca açıklanabilecek girdiler olduğu göz önüne alındığında, isteklinin ana çiğ girdilerinin maliyet tevsiki için doğrudan fiyat teklifi sunması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Gıda üretim izin belgesinin (işletme kayıt belgesinin), İSO EN 9001-2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin ve TS 13075 Hizmet Yeterlilik Belgesinin ihaleye katılan isteklilerin kendilerine ait olarak sunmaları gereken belgeler olduğu, TS 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesinin ise yemek yapımında kullanılacak mutfağa ilişkin olarak sunulması gerekmekte olup mutfağı kiralanan bir başka kişiye ait belge olarak şartnamelerde yasaklanmadığı müddetçe sunulabilir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden ekonomik açıdan en avantajlı istekli üzerine bırakılacağı belirtilen ihalede ihale dokümanı kapsamında örnek yemek menüsüne yer verilmemiş olması teklif verilmesini engelleyen bir husus olmamaktadır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İhale dokümanı kapsamında yüklenici tarafından verilecek söz konusu eğitimlerin mesai saatleri dışında gerçekleştirileceğine ilişkin bir düzenlemenin yer almaması durumunda mesai içinde yapılacağı anlaşılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hazırlama ve servisi ihalesi personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet olmayıp birim fiyat mektubunda personel sayısı belirtilmesine gerek yoktur.

  Devamını Oku