1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmeti İhalesinde sözleşme imzalanmadan önce yemek fabrikası ile imzalanmış noter onaylı sözleşmelerin istenilmesi hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Sayıştay temyiz kurulunun bozma kararına göre; para temsili araçlar (ticket, multinet vb.) ile yemek ihalesine çıkılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek yardımı para temsili araçlar (Multinet, ticket vb.) ile yapılabilir mi? Bu şekilde yapılan yardımlarda kamu zararı ortaya çıkar mı? Yemek maliyetinin yarısının mı, yoksa bütçe uygulama talimatlarında belirtilen asgari tutarın mı memurlardan alınması gerekir?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmet ihalelerinde, kullanılan elektrik ve su giderlerinin yüklenici tarafından karşılanması gerekir mi? Karşılanmayan elektrik ve su giderlerinin yükleniciden alınabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Hazır baklava, fanta, yedigün, gravyer peynir, hazır kutu pasta, hazır meyve suyu, hazır yaş pasta, paket bitkisel çaylar, paket reçel, paket süzme bal, pepsi ve coca cola ana çiğ girdi olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Memurlara yemek yardımları para temsili araçlar (multinet, ticket vb.) ile yapılabilir mi? Bu şekilde yapılan ihalelerde memurlardan alınması gerekli minimum tutar ne şekilde belirlenir? Bütçeye konulan ödenek mi, yoksa memurlarca verilmesi gerekli minimum tutar mı baz alınarak ödemeler ve kamu zararı hesaplanmalıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alım İhalesinde ISO 9001:2000 serisi kalite sistem belgesi istenilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Hastanelere verilecek yemek hizmeti ihalesinde ihale dokümanında belirtilen gıda malzemeleri cins ve miktarlarının bazılarının Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde belirtilen gramajların üzerinde bulunması ihale hukukuna aykırılık teşkil eder mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Mutfak ve yemekhanede görevlendirilen devlet memurlarından, yemek maliyetinin belirli bir kısmının alınmaması kamu zararı mıdır? Bu kişiler yemeklerden ücretsiz faydalanabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek alım ihalelerinde 2 haftalık örnek düzenlemesine yer verilmemesi ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık mıdır?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Memurlara yapılacak yiyecek yardımının yemek verme yerine, para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtasıyla yapılması kamu zararı mıdır? Bu hallerde yemek maliyetinin tamamı mı yoksa yarısı mı kamu zararı olarak kabul edilmelidir?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek bedellerinin yarısının mı, yoksa bütçeyle belirlenen en az bedelin mi memurlardan alınması gerekir?

  Devamını Oku