1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Teklif fiyatı hazırlanırken kemiksiz parça dana etine göre mi yoksa Yataklı Tedavi Hizmetleri İşletme Yönetmeliği'nde belirtilen kemikli ete göre mi maliyet hesabı yapılacağı hususunda çelişkiye düşürücü bir unsur mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Örnek Aşırı Düşük Savunması

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Pastacılık Yağının 10 Gün Öncesinden Alınması Gerektiğine Dair Alınmış Bulunan Karar Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Kendisi adına düzenlenmeyen ve kiralanan tesise ait gıda üretim izin belgesinin veya işletme kayıt belgesinin sunulmasının mevzuata aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  İhale Dokümanında Etli Yemeklerin Hangi Sıklıkla Verileceğine Yönelik Olarak Düzenleme Yapılması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alım İhalesinde Şartnamelerde Gramajların Birbirinden Farklı Olması İhaleyi Etkileyecek Midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alım İhalesinde Turnike Sisteminin Kurulması, Boya-Badana vb Maliyetlerin Hesaplanması İçin İş Yerinin Görülmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alım İhalesinde Mikrobiyolojik Analiz Raporu Yeterlilik Kriteri Olarak Kabul Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemeklere ilişkin hangi tahlilin yapılacağının belirtilmemesinin tekliflerin hazırlanmasında belirsizliğe yol açacak mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemeklere dair muayene analiz raporlarının 2017 yılı öncesine ait olmaması yönünde bir sınırlama getirdiği, bu

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  İhaleye Katılabilmek İçin İhalenin Gerçekleştirildiği Yere İlişkin TSE Belgesinin Aranması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmet alım ihalesinde turnike sistemi, kart sistemi gibi unsurların olması durumunda iş yeri görülmeden ihaleye teklif verilebilir mi?

  Devamını Oku