1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Yüklenici tarafından kurulması istenilen prefabrik ofis, ihale konusu iş kapsamında çalışacak personelin, çalışma saatleri içerisinde istirahat, yemek, giyim gibi günlük ihtiyaçları için kullanılacak olduğundan hizmet alım ihalesi ile birlikte ihale edilebilir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Farklı hizmet sunucuları tarafından ifa edilen hizmetlerin tek bir hizmet sunucusu tarafından sunulması şeklinde ihaleye çıkılması ve ihalenin kısmi teklife açık olmaması rekabet ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  İhale ilanı yasanın öngördüğü süre ve şekil şartları dairesinde yapılmış, katılımın dolayısıyla rekabetin sağlanması amacıyla ihale kısmi teklife açılmış ve yaklaşık maliyet altında bulunan teklifin piyasa fiyatlarını yansıtan rekabetçi bir fiyat olduğunun kabul edilmesi gerektiği hususları birlikte değerlendirildiğinde; idarenin rekabet ilkesinin sağlanamadığı şeklindeki ihalenin iptaline ilişkin gerekçesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  3 isteklinin teklif verdiği ihalede idarece yapılan değerlendirmeler sonucunda geriye tek geçerli teklifin kaldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak da belirlenen bu teklifin, yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu göz önüne alındığında, Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden rekabet ilkesi sağlanmamıştır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  5 isteklinin katıldığı ve bu tekliflerden ikisinin geçerli teklif olarak kabul edildiği, bunlardan biri olan davacının teklifinin ise yaklaşık maliyetin altında olduğu dikkate alındığında, dava konusu ihalede rekabet şartları oluşmuştur.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Uygulama projelerinde teknik şartnamelerde yer alan imalat kalemlerini idare yaptırıp yaptırmamakta serbesttir tarzındaki ifadeler saydamlık ilkesini olumsuz olarak etkilemektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü işleri hizmet işi olarak değerlendirilmelidir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  İdarenin açık ihale ile gerçekleştirilmesi gereken hizmet alım ihalesini aralıklarla pazarlık usulü ile ihale etmesi temel ilkelere aykırıdır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Eşik değerler altında kalmak amacı ile ihalenin parçalara ayrılamayacağı, işin taşımalı eğitim gören öğrencilere yemek temini işi olması ve eğitimin aynı okulda verilmesi nedeni ile farklı köylerden gelen öğrencilere göre gruplandırma yaparak ihalenin parçalara bölünmesi temel ilkelere aykırıdır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Parasal limitlerin altında kalmak amacıyla lojmanlarının bakım ve onarımı kapsamında biri “badana-boya” işlerine diğeri ise “dolap ve kapı” işlerine ilişkin olarak iki ayrı doğrudan temin alımı yoluna gidilmesinin idarece incelenmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Hizmet alım ihalesi kapsamında prefabrik ofis yapısı talep edilebilir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Demiryolu elektrifikasyon tesisleri yapım işi ile katener bakım otosunun edinimi aralarında doğal bir bağlantı olması sebebiyle aynı ihale kapsamında gerçekleştirilebilir.

  Devamını Oku