1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  5 isteklinin katıldığı ve bu tekliflerden ikisinin geçerli teklif olarak kabul edildiği, bunlardan biri olan davacının teklifinin ise yaklaşık maliyetin altında olduğu dikkate alındığında, dava konusu ihalede rekabet şartları oluşmuştur.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Uygulama projelerinde teknik şartnamelerde yer alan imalat kalemlerini idare yaptırıp yaptırmamakta serbesttir tarzındaki ifadeler saydamlık ilkesini olumsuz olarak etkilemektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü işleri hizmet işi olarak değerlendirilmelidir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  İdarenin açık ihale ile gerçekleştirilmesi gereken hizmet alım ihalesini aralıklarla pazarlık usulü ile ihale etmesi temel ilkelere aykırıdır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Eşik değerler altında kalmak amacı ile ihalenin parçalara ayrılamayacağı, işin taşımalı eğitim gören öğrencilere yemek temini işi olması ve eğitimin aynı okulda verilmesi nedeni ile farklı köylerden gelen öğrencilere göre gruplandırma yaparak ihalenin parçalara bölünmesi temel ilkelere aykırıdır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Parasal limitlerin altında kalmak amacıyla lojmanlarının bakım ve onarımı kapsamında biri “badana-boya” işlerine diğeri ise “dolap ve kapı” işlerine ilişkin olarak iki ayrı doğrudan temin alımı yoluna gidilmesinin idarece incelenmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Hizmet alım ihalesi kapsamında prefabrik ofis yapısı talep edilebilir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Demiryolu elektrifikasyon tesisleri yapım işi ile katener bakım otosunun edinimi aralarında doğal bir bağlantı olması sebebiyle aynı ihale kapsamında gerçekleştirilebilir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  “Parkların Bakım ve Onarımının Yapılması İşi Kapsamında 7200 adet Robinia pseudoacacia ‘top akasya’ temini ve dikilmesi talebi Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırıdır.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Temel İlkeler

  İşin %70’ten fazlası personel ödemesi olan bir hizmet alım işi olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu işin, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınması suretiyle ihale edilmesi mevzuata aykırıdır. Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınması sonucunda yaklaşık maliyet de mevzuata aykırı olarak hesap edilmiş ve iş, bu tutar üzerinden ihale edilmiştir. İhaleyi kazanan firmanın Belediyenin iştiraki olması, ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesi ile kayıt altına alınan temel ilkelere uyulmadan yapıldığı görüşünü kuvvetlendirmektedir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine uygun olarak yaklaşık maliyetin belirlenmemesi ve tekliflerin de buna göre alınmaması, kamu zararının net olarak hesap edilip tazmin hükmüne bağlanmasına engel olmaktadır.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Temel İlkeler

  İhaleye tek firma katılmış olsa da, açık ihale yöntemi ile yapılmış olması, şikayet olmaması, rekabetin sağlanıp sağlanmadığına yönelik yetkinin ihale komisyonunda olması sebepleriyle rekabetin gerçekleşmediğinden bahsedilemez.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Temel İlkeler

  Teknik şartname ekinde yer alan envanter tablosunda, hastanelerde Oracle marka veri tabanı sisteminin mevcut olduğunun belirtilmesi ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaya yöneliktir.

  Devamını Oku