1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  İhalede 18 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye başvuru sahibi de dâhil olmak üzere 6 isteklinin teklif sunduğu, üç isteklinin teklifinin yeterlik belgeleri sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan üç geçerli tekliften birinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu, diğer ikisinin ise yaklaşık maliyetten düşük olmakla birlikte hem yaklaşık maliyete hem de birbirlerine çok yakın oldukları, görüldüğünden ihalede rekabet oluşmamıştır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Kendi ürünü ile ihaleye iştirak edemeyen isteklinin şikayeti nedeniyle doğrudan ihalede rekabetin sağlanamadığı sonucuna ulaşılamaz.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Asli iş konusu olan onarım işleri ile bağlantısı bulunan oyun grubu alım kalemi ihale kapsamında temin edilebilir.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Temel İlkeler

  Malzemeli temizlik ve malzemeli yemek pişirme işinin bir arada ihale edilmesi rekabeti engellemektedir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Temel İlkeler

  İlaç temin edilmesi ile temin edilen bu ilacın havadan atılması hizmeti arasında rekabet açısından kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Temel İlkeler

  İhale Üzerinde Kalan Firmanın İhaleye Katılan Başka Bir Firmanın Yetkili Temsilcisi Olduğu Anlaşıldığından İhalede Fiili Olarak Fiyat Rekabeti Sağlanamayacağı ve ihale yasaklarından olan alternatif teklif verme hallerinden değerlendirilerek ihalenin iptal edilmesi hukuka uygundur.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  İdarenin ihale saatini mesai başlangıç saati olan 09:00 olarak belirlemesi, ihale saatinde isteyenlerin ihale salonunda hazır bulunması ihtimalini ortadan kaldırarak “şeffaflık” ilkesinin açık şekilde zedelenmesine yol açmıştır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Çöp Konteyner alımının çöp toplama ve temizlik ihalesi kapsamında tedarik edilmesi Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırılık teşkil emesi nedeniyle ihalenin iptalini gerektirmektedir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Temel İlkeler

  İhalenin 28 günlük ilan süresi ile açık ihale usulüyle yapıldığı, ihalede 5 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, bir isteklinin banka teminat ve referans mektubunun bulunmaması nedeniyle, bir diğer isteklinin de numunelerinin aranan şartı sağlamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı teklifinin tek geçerli teklif kalması rekabet koşullarını engellemeyecektir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Birden fazla hizmetin birleştirildiği hizmet alım ihalesinde ihalede kısmi teklif verilmesine izin verilmemesi rekabet ilkesine aykırı olup ihalenin iptalini gerektirmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Güvenlik sistemlerindeki açıkların giderilmesinin ve tüm donanım elamanlarının ağ üzerinden entegrasyonun sağlanması amacıyla sistemin bir bütün olarak değerlendirilerek birden fazla mal alımını kapsayan işin götürü bedel olarak ihale edilmesi mevzuata aykırı değildir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Yazılım ve donanım ihalelerinde tedarik edilecek malların montajın ve sisteme dahil edilmesi için ihtiyaç duyulan hizmetin mal alım ihalesi olarak ihale edilmesi mevzuata aykırı değildir.

  Devamını Oku