1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Temel İlkeler

  İhalenin 28 günlük ilan süresi ile açık ihale usulüyle yapıldığı, ihalede 5 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, bir isteklinin banka teminat ve referans mektubunun bulunmaması nedeniyle, bir diğer isteklinin de numunelerinin aranan şartı sağlamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı teklifinin tek geçerli teklif kalması rekabet koşullarını engellemeyecektir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Birden fazla hizmetin birleştirildiği hizmet alım ihalesinde ihalede kısmi teklif verilmesine izin verilmemesi rekabet ilkesine aykırı olup ihalenin iptalini gerektirmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Güvenlik sistemlerindeki açıkların giderilmesinin ve tüm donanım elamanlarının ağ üzerinden entegrasyonun sağlanması amacıyla sistemin bir bütün olarak değerlendirilerek birden fazla mal alımını kapsayan işin götürü bedel olarak ihale edilmesi mevzuata aykırı değildir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Yazılım ve donanım ihalelerinde tedarik edilecek malların montajın ve sisteme dahil edilmesi için ihtiyaç duyulan hizmetin mal alım ihalesi olarak ihale edilmesi mevzuata aykırı değildir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Taşkın önleme veya başka amaçla akarsu yataklarının düzenlenmesi işlerinin ihaleye çıkılabilmesi için “ÇED belgesi gerekli değildir” belgesinin alınması gereklidir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Göl hacmi 10 milyon m3 ve üzeri veya göl alanı 1 km2 yi aşan baraj veya göletler için ÇED belgesinin alınması zorunludur.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  175 ha arazinin depolama alanları inşaatı, atık bertarafı, depo gazı yönetimi, süzüntü suyu arıtımı gibi konularda bir bütün olarak değerlendirildiği hususlarının beyan edilmiş olduğu anlaşıldığından söz konusu düzenli katı atık depolama tesisi ve süzüntü suyu arıtma tesisi faaliyetleri sebebiyle ÇED raporu gerekmemektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  36 aylık malzemeli genel temizlik, ilaçlama, malzemeli yemek pişirme dağıtım ve sonrası hizmetleri alımı ihalesi kapsamında 320 m2 lik hizmet alanı yapım işi birlikte ihale edilemez.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Hemodiyaliz hizmeti alımında, idare tarafından belirlenen sayıda personelin yılda birer defa diyaliz hizmet içi eğitim ve bilimsel aktivitelere katılımının, katılım için ulaşımının ve konaklamasının sağlanması, ihale konusu hizmet ile doğrudan bağlantılı değildir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  İhale konusu kursların yerine getirilmesi işinde gerekli sayı ve nitelikte personel istihdam edilmesi, ihale konusu iş için gerekli araç ve gereçlerin yüklenici tarafından temin edilmesi, idare tarafından yükleniciye teslim edilecek malzemelerin bakım ve onarımları, kurs merkezlerine ait giderlerin yüklenici tarafından yerine getirilmesi ve sertifikaların yüklenici tarafından düzenlenmesi işleri ihale konusu işe ait unsurlar olmasından dolayı aralarında doğal bir bağlantı bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Hizmet alımına yönelik ihalenin içerisinde karsız yaklaşık maliyetin yaklaşık % 12’sini oluşturan ve ayrı bir mal alımının konusu oluşturabilecek 1100 adet yer altı konteyneri teminine de yer verilmesi temel ilkelere aykırılık teşkil etmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Asfalt kaplama işi ile prefabrik beton parke ve bordür döşeme işinin bir arada ihale edilmesi hukuka aykırı değildir.

  Devamını Oku