1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Temel İlkeler

  Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir ihalede sınır değerin 1 TL üzerinde teklif verilmesi söz konusu ihalede güvenirlilik ilkesinin ihlal edildiğine karine teşkil eder mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Upgrade İşi Montaj İşlerinden Ayrı Olarak Mı İhale Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Temel İlkeler

  İdari Şartnamelerde Kendi Malı Olarak İstenilen Cihazlarla İlgili Olarak Aralık Verilmeden 1,53 m3 gibi net sayısal değerlerin verilmesi Rekabet İlkesini Etkilemekte Midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Temel İlkeler

  Sınır değerin çok az üstünde teklifin verilmiş olması ihalede güvenirlilik ilkesinin ihlal edildiğine dair delil teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Temel İlkeler

  İlk oturumda tutulması gereken tutanakların daha sonraki oturumlarda tutulmasının ihale hukukundaki karşılığı nedir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Temel İlkeler

  Bir hizmet alım ihalesine yapım işi olarak çıkılması durumunda rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle ihalenin iptali gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Temel İlkeler

  Katı atıkların toplanması çöp toplama alanlarına nakli ile 2500 adet Çöp Konteynırlarının Alınması ve Sahaya Yerleştirilmesi İşinin Bir Arada İhale Edilmesi Mevzuata Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Temel İlkeler

  2 Teklifin Olduğu İhalede Yeterli Rekabet Sağlanmış Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Teklif zarfı içerisinde, birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan imzaya ilişkin olarak, imza beyannamesinin bulunmaması nedeniyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekse de, idare tarafından düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında söz konusu belgenin var olarak değerlendirilmesi ve akabinde gerçekleştirilen ihale işlemlerinde ise aynı belgenin yok olarak değerlendirilmesi sonucu nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  İhale onay belgesinde Yaklaşık maliyetin kullanılabilir ödenekten düşük olması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Temel İlkeler

  Çöp toplama ihalelerinde teknik şartnamede çöp haznesi kapasitesinin aralık belirtilmeden ''1,53 m3'' gibi net bir sayısal değer şeklinde belirlenmesinin rekabeti daralttığı yolunda ihalenin iptal edilmesi yolundaki KİK kararı bu ürünün Türkiye’de bir çok yerde bulunulabilme yolundaki deliller doğrultusunda mahkeme nasıl bir karar almış olabilir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Hizmet alım ihalesi kapsamında personelin elektrik tesisatı yapması, peyzaj yapması ve çiçek alımı gerçekleştirmesi Kanunu’nun temel ilkelerine aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku