1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Şehiriçi Toplu Taşıma İhalesi Kapsamında Akaryakıt Alımının da Dahil Edilmesi Hukuken Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  İhale kapsamında IPAD kullanılacağına yönelik bir düzenleme yapılması Temel İlkelere Aykırılık teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Temizlik ve Park Bakım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesinde 100 adet çöp Konteynırı Yapılmasına Yönelik Düzenleme Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  İhalenin İlk Oturumunda Yer Aldığı Belirtilen Gelir Tablosunun İhale Komisyon Kararında Olmadığı Gerekçesi İle İşlem Yapılması İhalenin İptalini Gerektirmekte Midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Yapım İşi İhalesinde Kullanılmasına Gerek Bulunmayan Araçların İdare Tarafından Talep Edilmesi Mevzuata Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Belediye hizmet binasına maksimum 1200 metrede tedarikçi akaryakıt istasyonunun olması gerektiği yönünde bir düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Personel sayısı yüksek ihalelerin kısmi alıma açık yapılmaması rekabeti engelleyici bir husus mudur? İdarenin takdir hakkını bu şekilde kullanmasında herhangi bir sakınca var mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Teklif geçerlilik sürenin, ihale tarihinden itibaren 365 takvim günü olarak belirlenmesinin geçici teminat mektubu komisyon ücretini arttırması sebebiyle rekabet ilkesini daraltabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Upgrade İşi Montaj İşlerinden Ayrı Olarak Mı İhale Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Teklif zarfı içerisinde, birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan imzaya ilişkin olarak, imza beyannamesinin bulunmaması nedeniyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekse de, idare tarafından düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında söz konusu belgenin var olarak değerlendirilmesi ve akabinde gerçekleştirilen ihale işlemlerinde ise aynı belgenin yok olarak değerlendirilmesi sonucu nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  İhale onay belgesinde Yaklaşık maliyetin kullanılabilir ödenekten düşük olması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Hizmet alım ihalesi kapsamında personelin elektrik tesisatı yapması, peyzaj yapması ve çiçek alımı gerçekleştirmesi Kanunu’nun temel ilkelerine aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku