1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Açık ihale usulü ile yapılan ihalenin itiraz üzerine iptal edilmesi nedeniyle 1 yıllık süre için 21/b maddesi uyarınca yeniden ihaleye çıkılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Açık ihalenin iptal edildikten sonra, aynı iş pazarlık usulü ile ihaleye çıkarıldığında, açık ihalede en avantajlı teklifi veren firmanın pazarlık usulü ile ihaleye davet edilmemesi hukuka aykırı değildir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Mevsimsel şartlar nedeniyle çıkan elektrik kontak yangınları ani ve öngörülemeyen bir olay olarak değerlendirilebilir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Pazarlık ihalelerinde ikinci tekliflerin ilk tekliflerden daha yüksek olamayacağı düzenlemesi toplam bedel açısından önemli olup, kalem bazlı fiyat farklılıkları olması, kalem bazında ikinci tekliflerin daha yüksek olması önemli değildir.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  İhale yöntemi kullanılmadan hizmet alımı işlerinin doğrudan temin yönteminin (b) maddesine göre, kamu zararı da oluşmadığı müddetçe, yapılmasında sakınca bulunmamaktadır, belediyeler şirketlerinden bu sebeple doğrudan hizmet alımı yapabilirler.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Mevsim şartlarına göre alınan, stoklama ve muhafaza etme imkanı olmayan miatlı ilaçların kısımlara bölünmek suretiyle alınmasında sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Farklı zamanlarda ihtiyaç duyulan çiçek ve çelenk işlerinin, önceden öngörülebilir olduğunu iddia etmek mümkün olamayacağından, ihtiyacın kısımlara bölünmesinden bahsedilemez.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Farklı harcama birimlerince farklı zamanlarda ihtiyaç duyulan farklı hizmetlerin aynı hizmet türü şeklinde değerlendirilmesi ve ihtiyacın kısımlara bölünmesinden bahsedilebilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Avans usulü ile yapılan kuru pasta, çay, şeker, buket çiçek, su vb. mal alımlarının genellikle aynı ya da istisnaen farklı firmalardan farklı fiyatlarla temin edilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Pazarlık yönteminin gerekçeleri idarelerce her ihale için ayrı ayrı belirlenebilecek olup, şartların oluşması halinde 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre ikmal inşaat yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre çıkılacak ihalelere en az üç istekliyi davet etmek zorunlu görülmesine rağmen yapılan davet sonucunda ihaleye bir kişinin teklif vermesi halinde nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  İhalenin ihale yetkilisince onaylanmayarak alımın daha yüksek fiyatla DMO dan gerçekleştirilmesinde mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku