1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Hizmet alımının içinde ayrıca yapım işi veya mal alımının dahil edilerek gerçekleştirilmesi işin niteliği doğrultusunda kabul edilebilir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  İdare tarafından pazarlık usulü ile yapılan ihalede ilk teklifler sonucunda teklif dosyalarının incelenip isteklilerden ikinci tekliflerin alması gerekmekte olup, isteklilerin ikinci tekliflerini vermeleri yönündeki tebligatın elden veya EKAP üzerinden yapılması gerektiği idarenin bu işlemleri yapmadan ihaleyi sonuçlandırması ihalenin iptalini gerektirmektedir.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Pazarlık usulü ihalelerde ikinci teklifler toplam bedel üzerinden değerlendirilmekte olup, istekli ikinci fiyat teklifinde bazı iş kalemlerinin fiyatını yükseltmiş ve işin devamı sırasında fiyatı yükseltilmiş olan iş kalemlerinin miktarlarında artışa gidilmesi sonucu ilk teklife esas birim fiyatların esas alınması durumunda fiilen yükleniciye daha düşük ödeme yapılacağı sonucu doğmuş olsa bile, yapılan işlemde mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Farklı projelerle ilgili olan işlerin, ayrı ayrı doğrudan temin veya pazarlık yöntemleriyle alınmış olması parasal limitlerin altında kalınmak amacıyla işin parçalara bölünmesi olarak kabul edilmeyecek ve kamu zararından bahsedilemeyecektir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihalede ihale onayı ile ihale tarihi arasında 3 gün süre olması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Bakanlıkça tahsis edilen ödeneğin zamanında kullanılması amacıyla, pazarlık b maddesine göre ihale yapılması uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Pazarlık usulü ile yapılan bir ihalede, en az üç isteklinin ihaleye davet edildiğine dair bir bilgi ve veya belgenin eklenmesi gereklidir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Asfaltlama işinin süreklilik arzeden hizmetlerden olduğu ve kesintiye uğratılmaması gerekmekte olup öncesinde açık ihale usulü ile ihale edilen bir asfaltlama işi daha sonra işin ivediliği nedeni ile pazarlık usulü ile yapılabilecektir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Trafik Güvenliğinin Arttırılmasına Yönelik Olarak Radarlı Hız İkaz Sistemleri Yapılması İşi önceden planlanabilir bir iş olduğundan dolayı pazarlık usulü ile ihale edilmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  İptal edilen süreli hizmet alımının 6 ay pazarlık usulü ile ihale edilmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Kamu İhale Kurulu Kararından sonra açık ihale usulü ile çıkılması gereken ihale parçalara bölünerek pazarlık usulü 6 ay süre ile ihale edilemez.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Kent Katı Atık Depolama Alanı Düzenlenmesi Yapım işi ihalesi Kamu İhale Genel Tebliğinin, esas ihale usulleri ile başlatılan ihale sürecinin belli bir zaman alacağı ve bu sürecin tamamlanmasına kadar geçecek sürenin de idare tarafından önceden öngörülemeyen olay "kapsam"ında değerlendirilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku