1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  A Restorasyon inşaatı için ihale gerekçesinde belirtilen şartlar doğrultusunda ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekli ihtiyaç değildir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Mevcut alt geçitlerin yeterli olmaması, aydınlatmaların yetersiz olması ve yaya kaldırımının inşa edilmemesinden dolayı akan trafiğin tehlikeli bir hal alması hususları ani ve beklenmeyen veya idarece önceden öngörülemeyen olaylar olarak nitelendirilemez.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  27 Personelli Özel Güvenlik İhalesinin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (c) bendi kapsamında ihale edilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  İhale sürecinin belli bir zaman alacağı ve bu sürecin tamamlanmasına kadar geçecek sürenin de idare tarafından önceden öngörülemeyen olay olarak değerlendirilip, 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine dayanılarak ihaleye çıkılabilmesi hukuken mümkün değildir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bendine göre yapılan ihalelerde idarece en az 3 isteklinin ihaleye davet edilmesinin zorunlu olup, bunun dışında davet edilmeyenlere idarece doküman satılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  İhale onay belgesinde idareye tahsis edilen ödeneğin diğer usullere göre yapılacak ihaleye süre bakımından izin vermediği yönündeki gerekçe ihale tarihi ile kıyas edildiğinde, idare tarafından önceden öngörülmeyen ve idarenin tasarrufunda olmayan bir neden olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Hastanesi yapım işinin 2012 Ocak ayında tamamlanacak olması nedeniyle klinik hizmetlerinin sunumunda gerekli olan, malzemelerin ivedilikle satın alınması için pazarlık usulü ile ihaleye çıkılması uygundur.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Belli İstekliler Arasında İhale Usulünün tespit edilmesinde idarenin gerekli gerekçelere yer vermesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Belli İstekliler Arasında ihale usulünde ön yeterlilik ve yeterlilik kriter değerlendirmeleri farklı süreçleri ihtiva etmektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Daha önceki yıllarda açık ihale ile ihaleye çıkılan bir karayolu yapım ve onarım işinin gerekli gerekçeler gösterilerek belli istekliler arasında ihale usulü ile çıkılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Tıp Fakültesi Eğitim Blokları ikmal inşaatı işinin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmemesi nedeni ile Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile ihale edilemez.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Devlet Hastanesi ek bina uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmemesi nedeniyle belli istekliler arasında ihale usulü ile ihaleye çıkılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku